(0-249) 2-27-46

Контактные данные примэрии

 • Емейл : primaria_glodeni@mail.md

  Cвязи с общественностью : (0-249) 2-26-73

  Факс : (0-249) 2-27-46

Как найти нас

Адрес Примэрии

Улица xxxxxxxxxxxxxx

Город XXXXXX

Оставьте нам сообщение

Архив предыдущих решений

Результаты на странице

Январь 2022
Заглавие Тип Эмитент Дата
Страница
  Февраль 2022
  Заглавие Тип Эмитент Дата
  Страница
   Март 2022
   Заглавие Тип Эмитент Дата
   2/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/2 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2022 aprobat prin deciziile Consiliului local nr.6/1 și 6/2 din 13 decembrie 2021 Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/3 Cu privire la aprobarea materialelor privind delimitarea selectivă , proprietate publică , teren din intavelan, bun imobil cu nr. cadastral 4801114.388,, Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/4 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive și aprobarea materialelor proiectului de formare prin combinare. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/6 Privind inițierea lucrărilor de delimitare a proprietății publice, teren conform evidenței funciare , conturul nr.89,, Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/7 Privind aprobarea actului de inventariere, aprobarea materialelor de evaluare a patrimoniului public, domeniul public, a construcției speciale partea carosabilă a străzii 300ani Glodeni sector str. Suveranității și drumul național R53. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/8 Cu privire la modificarea Deciziei 6/2 din 19/11/2020 și rectificarea datelor grevate în registre. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/9 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenului , bun imobil cu nr. cadastral 4801201.151, formare prin separarea și atribuire în proprietate moștenitorilor. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/10 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive și rectificarea datelor din registrul cadastral al deținătorilor de terenuri. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/5 Cu privire la modificarea și completarea Anexei 2 "Lista terenurilor proprietate publică , domeniul privat al Primăriei or.Glodeni" din Decizia Consiliului orășenesc Glodeni nr. 4/3 din 20 iunie 2008 Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/11 Privind inițierea lucărilor de delimitare selectivă a proprietății publice, teren de Intravelanul or. Glodeni. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/12 Privind aprobarea Programului , Caietului de Sarcini pentru elaborarea /actualizarea Planului de amenajare a Unității Administrativ Teritoriale , Planului Urbanistic General al or. Glodeni și localității Stîrcea. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/13 Cu privire la corectarea erorilor în urma delimitărilor masive, aprobarea Planului Cadastral și rectificarea a datelor din registrul deținătorilor de terenuri . Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/14 Cu privirea la organizarea lucrărilor de amenajare și curățire sanitară a teritoriului Or.Glodeni și s.Stîrcea. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/15 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul II al anului 2022 Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/16 Cu privire la aprobarea cadastrului funciar (fișei cadastrale centralizatoare) la data de 01.01.2022 Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/17 Despre stabilirea graficului de concedii Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/18 Cu privire la examinarea petiției cet. Bucătari Leonid Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/19 Cu privire la modificarea deciziei CO nr.5/3 din 7/12/2021 Cu privire la darea în locațiune a unor încaperi. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/20 Cu privire la repartizarea și realizarea mesei lemnoase. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/21 Despre modificarea Deciziei Consiliului orășenesc nr.5/4 din 7 decembrie 2021 cu privire la eliberarea de plată integral sau parțial a copiilor pentru frecventarea IET or. Glodeni nr.4 și nr.5 în anul 2022. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/22 Cu privire la modificarea deciziei nr.4/10 din 29/06/2018. Cu privire la instituirea comisiei consultative domeniul locuințelor. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2/23 Cu privire la atribuirea locuinței sociale și excluderea din evidență pentru atribuirea locuinței sociale. Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-14 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-1 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-2 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-4 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-5 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-6 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-8 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-11 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-12 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-13 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-15 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   2-16 ANEXE Decizie Consiliu Local 31.03.2022
   Страница
    Апрель 2022
    Заглавие Тип Эмитент Дата
    Страница
     Май 2022
     Заглавие Тип Эмитент Дата
     Страница
      Июнь 2022
      Заглавие Тип Эмитент Дата
      3/1 Cu privire la corelarea bugetului local Glodeni pentru anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului local nr.6/2 din 13 decembrie 2021 Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/2 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului local nr.6/2 din 13 decembrie 2021 Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/3 Cu privire la activitatea primarului și a primăriei or.Glodeni în anul 2021 și obiectivele pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/4 Cu privire la activitatea Î.M. "Servicii Comunale " Glodeni în anul 2021 și planificarea activității pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/4 ANEXE - Cu privire la activitatea Î.M. "Servicii Comunale " Glodeni în anul 2021 și planificarea activității pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/5 Cu privire la activitatea șefului sectorului de poliție nr.1 or.Glodeni al Inspectoratului de Poliție Glodeni în lupta cu criminalitatea pe teritoriul primăriei Glodeni Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/5 ANEXE- Cu privire la activitatea șefului sectorului de poliție nr.1 or.Glodeni al Inspectoratului de Poliție Glodeni în lupta cu criminalitatea pe teritoriul primăriei Glodeni Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/6 Privind transmiterea în arendă a terenurilor agricole /arabile proprietate publică , patrimoniul public , conform cadastrului funciar a unității administrative teritoriale. Primăria or.Glodeni... Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/7 Privind inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a proprietății publice, teren conform evidenței funciare, conturul nr.114,, Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/8 Privind inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a proprietății publice, teren conform evidenței funciare, conturul nr.184,, Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/9 Privind inițierea actualizării documentației Planul Urbanistic General al or.Glodeni și lucrărilor de delimitare a proprietății publice, teren conform evidenței funciare, conturul nr.690,, Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/10 Privind invintarierea patrimoniului public corectarea erorilor în urma delimitarilor masive aprobate prin Decizia 5/1 din 20 iunie 2001, bunul imobil cu nr. cadastral 4801109.030 și construcților. Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/11 Privind delimitarea selectivă a proprietății publice , teren conform evidenței funciare , din intravilan și inițierea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului Parcului central or.Glodeni,, Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/12 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive și transmiterea dobînditorilor ca urmare a atribuirii terenurilor și rectificarea datelor din registrele publice. Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/13 Cu privire la modificarea " Regulamentului privind modul de constituire și utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al or. Glodeni Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/14 Cu privire la inițierea de delimitare selectivă a terenului proprietate publică aferent construcției. Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/15 Cu privire la corectarea erorilor în urma delimitarilor masive, modificarea Deciziei 5/1 din 2001, aprobarea Planului Cadastral și transmiterea în superficie a terenului bun imobil cu nr. cadastral 4801109.052.. Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/16 Cu privire la respingerea petiției cet. Bucătari Leonid Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      3/17 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc și a Primăriei pe trimestrul III al anului 2022. Decizie Consiliu Local 08.06.2022
      Страница
       Июль 2022
       Заглавие Тип Эмитент Дата
       Страница
        Август 2022
        Заглавие Тип Эмитент Дата
        Страница
         Сентябрь 2022
         Заглавие Тип Эмитент Дата
         Страница
          Октябрь 2022
          Заглавие Тип Эмитент Дата
          Страница
           Ноябрь 2022
           Заглавие Тип Эмитент Дата
           Страница
            Декабрь 2022
            Заглавие Тип Эмитент Дата
            Страница