Primăria Glodeni http://primaria-glodeni.md Primăria orașului Glodeni, Vă urează sărbători fericite http://primaria-glodeni.md/ro/topost/475 Stimați locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea! Primăria orașului  Glodeni, Vă urează sărbători fericite alături de cei dragi ! Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să vă fie călăuză în toate, iar noul an să fie încununat cu realizări remarcabile și împliniri frumoase. LA MULȚI ANI !   Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU Tue, 31 Dec 2019 09:16:09 +0000 Ziua Poliției Naționale http://primaria-glodeni.md/ro/topost/473 Stimați colaboratori ai Poliției Naționale, Primăria or. Glodeni Vă exprimă sincere urări de felicitare cu ocazia zilei dumneavoastră profesionale – Ziua Poliției Naționale. Poliția este un organ important de stat care are în sarcina sa siguranța vieții cetățenilor și asigurarea din acest punct de vedere a mediului necesar pentru dezvoltarea și prosperarea orășelului nostru. În acest context, aducem recunoștință pentru munca și eforturile dumneavoastră în vederea menținerii liniștii cetățenilor și păcii în țară. Astfel, cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, vă dorim tuturor mult curaj, tărie de caracter, putere de muncă, sănătate, bunăstare, împliniri și succese remarcabile atît în plan profesional, cît și personal. Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU   Wed, 18 Dec 2019 11:26:46 +0000 Consiliul orășenesc se convoacă în ședință ordinară http://primaria-glodeni.md/ro/topost/472 Consiliul orășenesc  se convoacă în data de 09.12.2019, ora 10:00  în ședință ordinară. Sala de ședințe a Consiliului orășenesc Glodeni, et. III A fost propusă următoarea Agendă ORDINEA DE ZI:   1.Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Glodeni pentru anul 2020 în prima lectură.                                                              Raportor: Semenco Ana, contabil şef 2.Cu privire la aprobarea planului geometric şi înregistrarea sectorului de teren proprietate publică.                                                             Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 3.Cu privire la aprobarea planului geometric şi acceptarea conercializării terenului aferent construcţiei, nr. cadastral 4801114001, amplasat în or. Glodeni, str. M. Eminescu nr. 2/A.                                                            Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 4.Cu privire la eliberarea de plată integrală şi parţială... Tue, 03 Dec 2019 12:16:31 +0000 Primăria orașului Glodeni Vă prezintă spre informare proiectul Bugetului pentru anul 2020 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/471 Tue, 03 Dec 2019 06:35:53 +0000 Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/470 Stimați locuitori!  Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE ! Cu privire la proiectul bugetului Primăriei și impozitele taxelor locale pentru anul 2020. Luni, data de 2 decembrie, ora 15:00, în incinta Primăriei – sala de ședințe et.I Opinia fiecărui cetățean contează ! Thu, 28 Nov 2019 06:50:11 +0000 Hramul orașului Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/469 Stimți locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea, oaspeți ai orașului Glodeni, Vă invităm la un concert grandios dedicat Hramului orașului Glodeni, începînd cu ora 18:00. vă așteptăm cu drag să sărbătorim impreună. Fri, 15 Nov 2019 13:15:42 +0000 În atenția locuitorilor or. Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/468      Agenţia Naţională pentru Reglamentare în Energetică (ANRE)  a aprobat tarifele pentru serviciul public de aprovizionare cu apă şi de canalizare prestat de    Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”   (Monitorul Oficial Nr.261-268 din 23.08.19).  Pentru serviciul public de aprovizionare cu apă: pentru populaţie – 16,09 lei/m3 pentru agenţi economici – 54,83 lei/m3 Pentru serviciul de evacuare a apelor uzate : pentru populaţie – 13,83 lei/m3 pentru agenţi economici – 52,99 lei/m3 Tariful întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.   Thu, 29 Aug 2019 08:51:44 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului http://primaria-glodeni.md/ro/topost/467 Primăria or. Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului Sarcini de bază:  1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate, pentru fiecare articol de cheltuieli.  2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.  3. Asigurarea întocmirii proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local.  4. Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice.  5. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizelor instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului. 6. Întocmirea şi înnaintarea spre publicare a anunţurilor de iniţiere, precum şi a anunţurilor privind achiziţii preconizate în Buletinul Achiziţiilor Publice; 7. Efectuarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, întocmirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, proceselor-verbale de deschidere, hotărîrilor de adjudecare şi dărilor de seamă; Condiţiile de participare la concurs:  1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;  2. Posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 3. Are capacitate deplină de exerciţiu;  4. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 5. Este aptă, din... Mon, 12 Aug 2019 08:15:12 +0000 Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/466     Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018 Stimați locuitori ai orașului Glodeni !       Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2018, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului.    Activitatea Administrației publice locale a fost îndreptată spre rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă cetățenii or.Glodeni. Diversitatea problemelor este multiplă, dar, au fost luate măsuri pentru identificarea căilor de rezolvare a celor mai importante.   Ca manager al administraţiei publice locale, prin participarea la toate ședințele consiliului orășenesc pe parcursul anului 2018, m-am pronunțat  asupra tuturor problemelor puse în dezbatere. În anul 2018,  Consiliul Local s-a întrunit în 7 şedinţe dintre care : 4 ordinare, 3 extraodinare,   În cadrul acestor ședințe au fost discutate în total 84 de întrebări.   Ședinţe Proiecte propuse 17.01.2018 -extraordinară 19 28.02.2018- ordinară 12 12.04.2018- Extraordinară 4 29.06.2018- ordinară 19 06.09.2018-ordinară 18 22.10.2018- extraordinară 8 10.12.2018- ordinară 4 TOTAL 84         În anul 2018 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 210, dintre care: 116 personal-scriptic,... Wed, 03 Jul 2019 10:47:27 +0000 Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Glodeni din 28.06.2019 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/465   În temeiul prevederilor art. 16 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436 din 28 decembrie 2006, Primăria orașului Glodeni Vă comunică faptul că se convoacă ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Glodeni pentru 28 iunie 2019, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni. Wed, 19 Jun 2019 12:33:57 +0000 1 Iunie - „ Ziua Internațională a Copilului ” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/464 Programul de activitate la data de  1 iunie 2019 „ Ziua Internațională a Copilului ”: Locul desfășurării: Grădina publică din or. Glodeni 9:30- 12:00 Program artistic cu evoluarea : IET nr. 4; IET nr.5; Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”; IP L.T. „Vasile Coroban”; IP L.T. „Lev Tolstoi”; și program distractiv cu clovni, topogane, înghețată, vată dulce etc. 19:00 – 23:00 „Festivalul Culorilor”- pe pietonalul Casei de Cultură. Invităm toți copiii la distracție ! Wed, 29 May 2019 11:06:34 +0000 Ziua Ușilor Deschise http://primaria-glodeni.md/ro/topost/462 Anunț „Ziua uşilor deschise” la Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”   Primăria or.Glodeni aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Glodeni și s. Stîrcea că în ziua de marți, 28 mai 2019, la Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” se va desfășura „Ziua uşilor deschise”. Activitatea este realizată în cadrul săptămînei transparenței din cadrul Primărie or. Glodeni cu suportul acordat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Fri, 24 May 2019 12:10:49 +0000 Asigurarea accesului la informație http://primaria-glodeni.md/ro/topost/461 Pentru a facilita accesul mai multor persoane la informațiile despre activitatea Administrației Publice Locale, primaria or.Glodeni a instalat un panou informativ în regiunea gimnaziului,, Dm.Cantemir”. La intrarea în edificiul primăriei și la instituțiile preșcolare au fost instalate 3 boxe de idei pentru propunerile venite din partea cetățenilor. Ideile și propunerile vor fi colectate o dată la 2 săptămâni de către persoana autorizată din cadrul primăriei și discutate la ședințele operative ale aparatului primarului or.Glodeni. Informația privind activitățile desfășurate va fi plasată în rețelele de socializare și pe pagina web a primăriei. Activitățile au fost posibile datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Thu, 23 May 2019 13:04:53 +0000 Atenție! Dezbateri Publice! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/460  Atenție ❗️❗️❗️ ❗️DEZBATERI PUBLICE ! Stimați locuitori ai orașului Glodeni și satului Stîrcea ! Asociația Obștească „Terra-Gold” de comun cu primăria Glodeni organizează pe 27 mai 2019, o dezbatere publică cu tema: „Metoda de colectare a deșeurilor menajere de pe teritoriul or. Glodeni”. Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a primăriei, etajul I. Începutul dezbaterilor : ora 15:00 .  ❗️ Totodată, vă aducem la cunoștință că, marți, 24 mai 2019, în incinta Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” se va organiza ZIUA UȘILOR DESCHISE. Evenimentul respectiv a devenit posibil datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Thu, 23 May 2019 13:02:13 +0000 Competiție la atletism consacrat Zilei Victoriei. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/457 ANUNȚ! Primăria orașului Glodeni, Vă anunță despre  organizarea competiției la atletism  (cros 3000 m) consacrat sărbătorii „Ziua Victoriei și memoriei eroilor căzuți pentru independența Patriei”,la data de 8 mai 2019,  ora 15:00. Distanța: Piața Centrală- străzile, Suveranității, Ștefan cel Mare, Tricolorului, 300 de ani Glodeni, Suveranității,  Piața Centrală.                                                     Administrația Primăriei Tue, 07 May 2019 05:37:39 +0000 9 Mai- Ziua Victoriei http://primaria-glodeni.md/ro/topost/456 Joi, 9 mai, Primăria orașului Glodeni, Vă invită sa fiți alături de  veteranii orașului, pentru a celebra Marea Victorie!                                    Evenimentul se va desfășura începând cu orele 8:30, pe pietonalul Primăriei !                                                                                                  Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: 8:00-9:00 - pe pietonalul Primăriei va evolua fanfara, totodată vom întîmpina oficialitățile-participante la sărbătoare; 9:00-9:20 –program artistic; 9:30-10:00 - deplasarea la monumentul consacrat eroilor cazuți pentru apararea patriei; 10:00-10:55 - Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în cel de-al II război mondial. Evenimentul se va încheia cu depuneri de flori . Sunt invitați toți doritorii! Tue, 07 May 2019 05:19:50 +0000 Organizarea „Iarmarocului de Paști ” în orașul Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/455 Primăria orașului Glodeni, Vă aduce la cunoștință organizarea „Iarmarocului de Paști”  în perioada 15 aprilie – 15 mai , care se va desfășura pe Zona Pietonală , în fața mag. Linella . La tîrg pot participa atît persoane fizice , cît și agenți economici. Vă așteptom cu drag !!! Fri, 12 Apr 2019 13:00:43 +0000 Ziua Internațională a Contabilului http://primaria-glodeni.md/ro/topost/454 Stimați contabili, Cu ocazia Zilei Internaționale a Contabilului, Primăria orașului Glodeni, vă adresează sincere felicitări și urări de bine! Vă dorim multă sănătate, prosperitate, realizarea scopurilor la infinit și succese mari atât în cadrul profesional, cât și în cel personal. Vă mulțumim pentru munca sîrguinciosă pe care o realizați zi de zi  pentru dezvoltarea societății. Cu respect, Primar al orașului Glodeni                                              Stela Onuțu   Thu, 04 Apr 2019 11:26:10 +0000 28.03.2019 au avut loc audieri publice http://primaria-glodeni.md/ro/topost/453       Astăzi, 28.03.2019 în sala de ședințe a Consiliului orășenesc Glodeni  au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare în cadrul şedinţei extraordinare din 29.03.2019. În cadrul consultărilor publice au fost discutate următoarele proiecte de decizii: 1.Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2019, aprobat prin deciziile Consiliului orășenesc Glodeni nr. 7/1 și nr. 7/4 din 10.12.2018.   2. Cu privire la scoaterea din evidența contabilă mijloacelor fixe. 3.  Cu privire la schimbarea destinației imobilului. 4. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcție. Thu, 28 Mar 2019 13:06:10 +0000 Consiliul orășenesc Glodeni organizează consultări publice! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/452 ANUNȚ Consiliul orășenesc Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie:   1.Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2019, aprobat prin deciziile Consiliului orășenesc Glodeni nr. 7/1 și nr. 7/4 din 10.12.2018.                                                                                                                                            Raportor: Lilia Saranciuc-Ceban, economist. 2. Cu privire la scoaterea din evidența contabilă mijloacelor fixe.                                                                                 Raportor: Anna semenco, contabil-șef. 3.Cu priviire la schimbarea destinației imobilului”.                                                            Raportor: Marian Țărnă, arhitect-șef 4.Cu priviire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcție”.                                              ... Mon, 25 Mar 2019 06:40:31 +0000 Stoparea livrării apei http://primaria-glodeni.md/ro/topost/451 ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „SERVICII COMUNALE GLODENI”   AVIZ STIMAŢI LOCATARI !    Î.M. „SERVICII COMUNALE GLODENI ” Vă aduce la cunoştinţă, că în legătură cu lucrările de reparaţie a reţelei de apeduct pe teritoriul Fabricii de zahăr , va fi stopată livrărea apei potabile  pe data de  18.02.2019 începînd cu ora 8-00 pînă la   17-00 .                             УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ !  M.П. „SERVICII COMUNALE GLODENI ” доводит до Вашего сведения, что в связи с проведением аварийно- ремонтных работ на территории  Сахарного  завода 18.02.2019  с  8-00 до 17-00 ,  в городские сети водопровода подача воды будет временно приостановлена.       АДМИНИСТРАЦИЯ  M.П. „SERVICII COMUNALE GLODENI ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fri, 15 Feb 2019 09:06:34 +0000 Primăria orașului Glodeni anunță concurs pentru procurarea imprimantei alb-negru format A3 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/450 AO „Terra-Gold” în colaborare cu Primăria orașului Glodeni anunță concurs pentru procurarea imprimantei alb-negru format A3 în scopul tipării buletinului informativ al Primăriei Glodeni. Această activitatea are loc în cadrul proiectului „Sporirea transparenţei administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, care este implementat de Centrul CONTACT, finanţat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF). Scopul proiectului este creșterea nivelului de transparență în activitatea autoritățiloe publice locale din 10 localități din Republica Moldova  Oferta dumneavoastră poate fi transmisă prin email la adresa: primaria_glodeni @mail.ru până la 25 ianuarie 2019. Informatii suplimentare oferim la tel. 067546612 ; 078041420 Tue, 15 Jan 2019 07:24:04 +0000 Avertizare meteo! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/449 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI informează că potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 10-11 ianuarie 2019 se prevăd condiții meteo complicate : vor cădea precipitații puternice sub formă de lapoviță și ninsoare. Temporar va viscoli, se vor forma pe drumuri troiene, pe firele electrice și crengi depuneri de lapoviță și polei. Vântul nord-vestic se va intensnifica pe 11 ianuarie de până la 15-20 m/s.Atenționăm șoferii să circule cu prudență, pentru că pe drumuri se vor forma troiene, pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. În caz de situații de risc locuitorii sunt rugați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Wed, 09 Jan 2019 12:55:25 +0000 Consiliul Orășenesc Glodeni se va întruni în ședință extraordinară ! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/447 În atenția locuitorilor orașului Glodeni și satului Stîrcea ! Joi,10 ianuarie 2019, Consiliul Orășenesc Glodeni se va întruni în ședință extraordinară. Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni, et. III, cu începere de la orele 10:00.   Fri, 04 Jan 2019 06:45:50 +0000 Proiectul bugetului pentru anul 2019 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/441 Tue, 04 Dec 2018 13:17:46 +0000 CONCURS Primăria orașului Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET nr. 4 Glodeni; http://primaria-glodeni.md/ro/topost/427 AVIZ CONCURS Primăria orașului Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  de director al IET nr. 4 Glodeni; Condiții de participare la concurs La funcţia de director al instituţiei de învățământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: - deţine cetăţenia Republicii Moldova;  - are studii superioare universitare ; - are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; deține competențe relevante profilului instituției;  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; - cunoaşte limba română  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; - nu are antecedente penale; - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit.l), m) şi n) din Codul muncii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la Primăria Glodeni, biroul 77), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: - cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament; - copia actului de identitate; - copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; - copia/copiile actului/actelor ce... Wed, 04 Jul 2018 10:58:24 +0000 Orașul Glodeni deține Stemă și Drapel, înregistrate oficial în Armorialul General al Republicii Moldova. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/423 Mon, 18 Jun 2018 05:22:11 +0000 în apeduct va fi livrată apă din fîntînile arteziene http://primaria-glodeni.md/ro/topost/422 Anunț I.M „Servicii Comunale Glodeni ” informează locuitorii or. Glodeni că începînd cu data de 06.06.2018  pînă la data de 08.06.2018, în legătură cu lucrările de reparare a stației de pompare Glodeni efectuate de SRL „Magt-Vest”(Fabrica de Zahăr),în apeduct va fi livrată apă din fîntînile arteziene. Ne cerem scuze pentru incomoditățile create . Tue, 05 Jun 2018 04:29:06 +0000 1Iunie- „Ziua Internațională a Copiilor” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/420 Thu, 24 May 2018 04:25:12 +0000 Organizarea „Zilei ușilor deschise” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/419 Vă așteptăm pe toți la data de 25 mai 2018, orele 14:00, et. I, sala de ședințe , în incinta Primăriei or. Glodeni. Wed, 23 May 2018 04:33:37 +0000 15 mai este sărbătorită "Ziua Internațională a Familiei" http://primaria-glodeni.md/ro/topost/418 Familia este cea mai mare sursă de fericire, nici o dragoste nu este atât de profundă, nici o bucurie nu este atât de deplină ca aceea care poate exista în sânul familiei.     Cu acest prilej minunat, Primăriei orașului Glodeni, adreseză tuturor familiilor sincere felicitări și urări de bine,sănătate,bunăstare, armonie, pace și liniște sufletească, dragoste și păstrarea înțelepciunii în transmiterea valorilor supreme ale omenirii. Tue, 15 May 2018 09:14:48 +0000 Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: http://primaria-glodeni.md/ro/topost/416 Miercuri, 9 mai, Primăria orașului Glodeni, Vă invită sa fiți alături de  veteranii orașului, pentru a celebra Marea Victorie! Evenimentul se va desfășura începând cu orele 8:30, pe pietonalul Primăriei! Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: 8:00-9:00 - pe pietonalul Primăriei va evolua fanfara, totodată vom întîmpina oficialitățile-participante la sărbătoare; 9:00-9:20 –program artistic; 9:30-10:00 - deplasarea la monumentul consacrat eroilor cazuți pentru apararea patriei; 10:00-10:55 - Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în cel de-al II război mondial. Evenimentul se va încheia cu depuneri de flori . Sunt invitați toți doritorii! Tue, 08 May 2018 05:10:07 +0000 organizarea competiției la atletism(cros 3000 m) consacrat sărbătorii „Ziua Victoriei și memoriei eroilor căzuți pentru independența Patriei” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/417 Primăria orașului Glodeni, Vă anunță despre  organizarea competiției la atletism(cros 3000 m) consacrat sărbătorii „Ziua Victoriei și memoriei eroilor căzuți pentru independența Patriei”,la data de 8 mai 2018, la ora 15:00. Distanța: Piața Centrală- străzile, Suveranității, Ștefan cel Mare, Tricolorului, 300 de ani Glodeni, Suveranității,  Piața Centrală.                                       Administrația Primăriei Mon, 07 May 2018 05:17:06 +0000 Va fi stopată livrarea apei pe data de 03.05.2018 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/415 Stimați locuitori ! (Zona  Fabricii de zahăr) Î.M. „SERVICII COMUNALE GLODENI” Vă aduce la cunoștință, că în legătură cu lucrările de reconectare a rețelei de apeduct, pe data de 03.05.2018 de la ora 9-30 pînă la 14-30 livrarea apei va fi stopată. Wed, 02 May 2018 12:22:58 +0000 licitație publică,, cu strigare” pentru următoarele loturi http://primaria-glodeni.md/ro/topost/414 Primăria or. Glodeni anunță pentru data de 02.05.2018, ora 10.00, în încinta primariei, desfășurarea licitației publice  ,, cu strigare” pentru următoarele loturi: vînzarea-cumpararea sau arenda terenurilor/bunurilor proprietate publică  domeniul privat: Nr. Nr. cadastral Suprafața Destinația Prețul, lei Adresa                            Arendă 1. 4801114.378 0,5033 Teren din fondul apelor 1500  lei/an Parcul central 5 ani 2. 4801114.380 0,0043 Teren pentru construcții 555,46 lei/an str. Vasile Zgîrcea 9/A 5 ani 3. 4801112.120 0,0027 Teren pentru construcții 5000  lei str. Mihai Eminescu 15/32   4. 4801112.118 0,0027 Teren pentru construcții 5000  lei str. Mihai Eminescu 15/30   5. 4801112.119 0,0027 Teren pentru construcții 5000  lei str. Mihai Eminescu 15/31   6. 4801104.339 0,055 Teren pentru construcții 75,000  lei str. Suveranității  93/A   7. 4801101.115 3,0533 Teren agricol 7585  lei/an Extravilan 5 ani 8. 4801116.273 0,64 Teren din fondul apelor 1908  lei/an Extravilan 5 ani 9. 4801111.402 0,011 Teren pentru construcții 25,000  lei str. Tricolorului 21/A   10. 4801106.398 0,0024 Teren pentru construcții 6000  lei str. Vasile Zgîrcea 14/18   11. 4801109.362 0,0499 Teren pentru construcții 70,000  lei str. 300 ani Glodeni 112   12. 4801106.397 0,003 Teren pentru construcții 6000  lei str. Suveranității  13/ K   13. 4801204.155 0,2009 Teren agricol 998,51 lei/an Extravilan 5 ani... Fri, 27 Apr 2018 12:36:06 +0000 Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Bibliotecarului ”– 23 aprilie http://primaria-glodeni.md/ro/topost/413   Stimați  bibliotecari, Cu prilejul  Zilei Bibliotecarului – 23 aprilie ,   Vă dorim calde felicitări şi urări de bine, sănătate pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, bună înţelegere, putere de muncă, realizări şi împliniri vocaţionale. Fie ca Lumina Cărţii pe care o răspândiţi pretutindeni să lumineze şi în anii ce vin sufletele şi cugetele noastre, îndrumându-ne către viitorul cel bun! Cu respect, Primarul Or. Glodeni   Stela Onuțu Mon, 23 Apr 2018 12:22:18 +0000 Mesaj de felicitare către angajaţii ÎM,,Servicii Comunale” Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/412 Stimaţi angajaţi ai ÎM,,Servicii Comunale Glodeni”     Cu ocazia sărbătorii profesionale,,Ziua Lucrătorului din Gospodăria de Locuinţe şi Deservire Comunală”,florile recunoştinţei sunt astăzi pentru Dumneavoastră, cei care aveţi grijă de confortul nostru necesar traiului de zi cu zi. Purtăm cu toţii responsabilitate de buna amenajare a oraşului Glodeni şi a satului Stîrcea, precum şi de prestarea serviciilor de calitate atît de necesare cetăţenilor. Eforturile depuse de Dumneavoastră fac localitatea noastră să devină mai salubră şi mai frumoasă.   În acest context, Vă exprim tot respectul, fiecărui angajat, pentru dăruirea de sine de care daţi dovadă în activitatea de fiecare zi, pentru responsabilitatea în crearea şi păstrarea unui mediu ambient favorabil populaţiei şi pentru profesionalismul manifestat în prestarea serviciilor locativ-comunale, dorindu-vă sănătate, fericire, realizări remarcabile atît în plan profesional, cît şi personal. Noi forţe şi realizări frumoase întru prosperarea or.Glodeni!   Cu deosebit respect, Primarul or. Glodeni                         Stela Onuțu Sun, 22 Apr 2018 12:16:13 +0000 ANUNȚ !!! Va fi sistată aprovizionarea cu apă potabilă. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/411 Stimați locuitori, Vă informăm că în legătură  cu petrecerea lucrărilor tehnice la rețelele planificate de SA„Moldelectrica”și SA „Red Nord” începînd cu data de 21.04.2018, la Filiala „Magt-Vest” SRL Fabrica de Zahăr din Glodeni, va fi deconectată energia electrică fapt care va duce la sistarea aprovizionării cu apă potabilă a orașului Glodeni, în apeduct va fi livrată apă din fîntînile arteziene. Ne cerem scuze pentru incomoditățile create. Sat, 21 Apr 2018 07:41:21 +0000 STIMAŢI ABONAŢI AI BLOCURILOR LOCATIVE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/410 STIMAŢI ABONAŢI AI BLOCURILOR LOCATIVE         ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „SERVICII COMUNALE GLODENI ” VĂ ANUNŢĂ CĂ PE DATA DE  20.04.18 ,  LIVRAREA APEI VA FI STOPATĂ de la 8-00 pînă la 17-00, pe străzile: Ion Soltîs,1 ,1a; str. M.Spataru 1,2,3,4,6,8,10,12,18-26; str. Basarabeană,6; str. V.Lupu, 57.59, 61, 63; str. Varlaam,65,67,80,82; str. Democrației,1.         DIN MOTIVUL REPARAŢIEI PLANIFICATE A REŢELEI DE APROVIZIONARE CU APĂ  POTABILĂ .                                                                          ADMINISTRAŢIA                                                 О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !!!   УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « SERVICII COMUNALE GLODENI» СТАВИТ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЧТО  20.04.18  БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ с 8-00 до 17-00, Ул.Солтыс,1, 1а; ул.Спатару,1,2,3,4,6,8,10,12,18,26;ул.Бессарабская,6;ул.В.Лупу,57,59,61,63;ул.Ваарлам,65,67,80,82;ул.Демокраций,1 .    В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ВОДОПРОВОДА                                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ      Thu, 19 Apr 2018 11:09:32 +0000 Ședință de dialog comun http://primaria-glodeni.md/ro/topost/409 Stimați agenți economici din orașul Glodeni, primăria or. Glodeni vă invită la data de 20.04.2018, ora 11:00, în incinta primăriei, Sala de Ședințe et. I,  la o ședință de dialog comun:   „ Agenții economici - reprezentantul Agenției pentru Protecția Consumatorilor – Inspectoratul de Poliție Glodeni” . Tue, 17 Apr 2018 10:21:12 +0000 În apeductul orășenesc va fi livrată apă din fîntînile arteziene. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/408   Stimați locuitori, din motive tehnice (repararea turnului de apă de la stația de pompare nr.3, ) de la data de 18.04.2018 în apeductul orășenesc va fi livrată apă din fîntînile arteziene. Ne cerem scuze pentru incomoditățile create. Tue, 17 Apr 2018 07:09:46 +0000 Deplasare GRATUITĂ la cimitirele orășenești http://primaria-glodeni.md/ro/topost/407 Stimați locuitori ai orașului Glodeni !   În ziua de duminică, de Paștele Blajinilor, Primăria orașului Glodeni  oferă posibilitatea deplasării gratuite la cimitirele orășenești. Vor circula două rutiere pe rutele: Școala nr.3 – ruta nr.1 Bosvelia (sovhoz) - cimitirul nou, prin centru. Spre cimitir:orele 9:00- 12:00 (cu intervalul de 30 min), De la cimitir: orele 11:00 – 13:00 . Fri, 13 Apr 2018 06:25:10 +0000 Rezultatele investigației apei potabile din or. Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/406         Stimați cetățeni ai or. Glodeni, în ultimul timp prin localitate circulă zvonuri precum că, calitatea apei din apeductul orășenesc nu ar corespunde normelor sanitare. Pentru a dezminți aceste zvonuri, Î.M. „Servicii Comunale” Glodeni a efectuat analiza calității apei din sistemul de apeduct. Conform rezultatelor Centrului de Sănătate Publică Bălți, apa livrată locuitorilor corespunde tuturor normelor caracteristice apei potabile , ceea ce ne demonstreaza actele expuse. Pentru informații cu privire la acte accesați link-ul: https://www.facebook.com/PrimariaGlodeni/?hc_ref=ARTBIYhHH9k0iVJHUFDnGhRTC5LuW0t5WIovdtAj0fQlApu_CHEBci4-AllFGdlSIMk Fri, 06 Apr 2018 07:02:25 +0000 Lista locuitorilor care au datorii la APĂ și CANALIZARE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/403 Lista locuitorilor care au datorii la APĂ și CANALIZARE la data de 27 martie 2018           № Nume / Prenume Adresa   Suma totală 1 Haraz Cristina Ivan Muzicescu 19   39,60 2 Bosii D Livezilor 2 ap, 10   1 222,65 3 Saulea V str,Livezilor 2 ap, 12   2 154,73 4 Demciucova Margareta str,Livezilor 2 ap, 14   928,93 5 Gîrla C str,Livezilor 2 ap, 15   313,26 6 Lupușor Victoria Evghenii str,Livezilor 2 ap, 20   248,26 7 Butnariuc L str,Livezilor 2 ap, 21   482,38 8 Țurcan A str,Livezilor 2 ap, 23   411,40 9 Dirzu Igori str,Livezilor 2 ap, 25   3 346,21 10 Borsci V str,Livezilor 2 ap, 29   539,22 11 Plesca M str,Livezilor 2 ap, 30   16,50 12 Cazacu Gh, str,Livezilor 2 ap, 6   67,32 13 Podlesnaia Natalia str,Livezilor 2 ap, 9   7 257,89 14 Pascari M str,Livezilor 4 ap, 16   407,44 15 Bordea  Alexei str,Livezilor 4 ap, 2   301,47 16 Șatcovschii Lucia str,Livezilor 4 ap, 21   107,52 17 Sabelischi Anatoli str,Livezilor 4 ap, 22   21,45 18 Baghici Andrei Ion str,Livezilor 4 ap, 3   62,04 19 Tincu Vasile Constantin str,Livezilor... Fri, 30 Mar 2018 04:24:55 +0000 Î.M.„Servicii Comunale ” Glodeni cere respectuos locuitorilor blocului locativ C. Stere2/2 achitarea datoriilor conform listei: http://primaria-glodeni.md/ro/topost/401 Î.M.„Servicii Comunale ” Glodeni cere respectuos locuitorilor blocului locativ C. Stere2/2 achitarea datoriilor conform listei: NR apart   încălzire     Chiria   Apa+Canalizare      Suma    totală 1 Bejenari Ion 3952,28 629,20 227,40   4808,88 2 Cazacu Ion 1064,56 166,83 266,12   1497,51 3 Cretu Liudmila S 1665,43 0,00 0,00   1665,43 4 Scorpan Oleg 0,00 0,00 0,00   0,00 5 Cernea Igori 0,00 0,00 0,00   0,00 6 Tanasii Lilia 9017,87 684,90 502,68   10205,45 7 Purici Olga 0,00 0,00 0,00   0,00 8 Lefter Sergei 0,00 0,00 0,00   0,00 9 Oroşan Natalia 0,00 0,00 0,00   0,00 10 Statnic Corina 0,00 0,00 0,00   0,00 11 Antoniciuc Liudmila 0,00 0,00 0,00   0,00 12 Tariţa Viorica 4534,54 0,4)0 0,00   4534,54 13 Vasilovschi Nadejda 1807,69 0,00 0,00   1807,69 14 Ţurcanu Valentin 0,00 0,00 0,00   0,00 15 Burmariuc Galina 22154,54 0,00 0,00   22154,54 16 Guţu Liuba G 4939,95 554,73 637,08   6131,76 17 Mariniuc Anatolii 0,00 0,00 0,00   0,00 18 Pasat Nadejda 9311,00 152,00 825,84   10288,84 19 Bujor Silvia 8579,49 186,72 233,19   8999,40 20 Subina Mira 0,00 0,00 0,00   0,00 21 Adam Liudmila 0,00 0,00 0,00   0,00 22... Tue, 27 Mar 2018 05:10:15 +0000 21.03.2018 vor fi efectuate lucrări de dezinfectare a rezervoarelor de acumulare a apei potabile http://primaria-glodeni.md/ro/topost/399 AVIZ Î.M. „ Servicii Comunale Glodeni ” Vă preîntîmpină că pe data de 21.03.2018 întreprinderea va efectua lucrări de dezinfectare a rezervoarelor de acumulare a apei potabile . Mon, 19 Mar 2018 11:34:21 +0000 Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Mediator comunitar http://primaria-glodeni.md/ro/topost/397 AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Mediator comunitar I. Mediatorul comunitar are următoarele funcţii de bază: 1) de identificare a beneficiarilor - constatarea numărului romilor vulnerabili din or. Glodeni şi evaluarea necesităţilor acestora; 2) de informare - asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii; 3) de coordonare - examinare a solicitărilor şi coordonare cu administraţia publică locală din or. Glodeni, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc.; 4) de comunicare - asigurare a cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale din or. Glodeni. II. Mediatorul comunitar întocmeşte lunar, de comun cu reprezentanţii din domeniile respective ai autorităţii administraţiei publice locale din or. Glodeni, lista activităţilor prioritare care urmează să le realizeze, ţinînd cont de funcţiile prevăzute în fişa postului în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii publice, educaţiei, încadrarării în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai, altor servicii în caz de necesitate. III. Condiţii de participare la concurs: La funcţia de mediator comunitar pot... Tue, 06 Feb 2018 06:42:49 +0000 1 Februarie - Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală http://primaria-glodeni.md/ro/topost/395 Thu, 01 Feb 2018 08:38:38 +0000 La Multi Ani, Glodeni ! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/393 Thu, 28 Dec 2017 06:25:46 +0000 Inaugurarea Pomului de Crăciun http://primaria-glodeni.md/ro/topost/392 Wed, 13 Dec 2017 07:15:39 +0000