(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Anexa nr. 2 la Dispozitia nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova

06-04-2021, 05:20


Anexa nr. 2
la Dispozitia nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova
Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină în localităţi, pe perioada stării de urgenţă
1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unitatile administrativ—teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chisinău, UTA Găgăuzia, precum şi măsurile care urmeaza să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei publice locale respective.
2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să previna posibila raspândire a infecţiei sau contaminării.
3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ—teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chisinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei teritoriale pentru situaţii exceptionale.
4. Comisiile teritoriale pentru situaţii excepţionale vor institui regimul de carantină la nivel de localitate urbană tinînd cont de următorii indicatori: incidenţa la 100 mii populaţie mai mare ca media incidenţei la 100 mii populaţie pentru toate raioanele Republicii Moldova (in afară de mun. Chisinău), asociat cu Indicele de contagiozitate mai mare ca 1,0.
Pentru localităţile rurale — în cazul în care incidenţa la 100 mii populaţie este mai mare decât media pe raionul respectiv.
5. Ministerul Sanătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, după caz, alte autorităţi, acordă sprijin Comisiilor teritoriale pentru situaţii excepţionale pentru desfăşurarea actiunilor care se impun.
6. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile administrativ—teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chisinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:
a) izolarea localităţii;
b) eliberarea permiselor de circulaţie;
c) interzicerea intrării/iesirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce desfăşoara activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi lucrători ai unităţilor din sectorul agro-alimentar;
d) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit si celui care asigură vitalitatea localităţii;
e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare,
medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);
f) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală.
7. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne, asigură urmatoarele măsuri:
a) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală;
b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară);
c) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spatii, publice (străzi, lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise;
d) verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
e) verificarea executării prevederilor hotarârilor/deciziilor emise de organele competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID—19;
f) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi monitorizarea timpului parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.
8. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecţie.
9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ—teritorială de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia Comisiei teritoriale pentru situaţii exceptionale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se inregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID 19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.