(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a orașului Glodeni . Hotărîre nr. 16 din 16.07.2021

16-07-2021, 13:18

COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

a orașului Glodeni

 

Hotărârea nr. 16 din 16.07.2021

 

În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, CESP a Primăriei orașului Glodeni,    constată, precum  că procesul epidemiologic are în continuare tendinţe descrescătoare, în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul orașului Glodeni,   CESP a Primăriei orașului Glodeni,

 

 1. În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în orașul Glodeni se stabilește gradul de alertă „Cod verde”, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).
 2. În contextul răspândirii la nivel mondial și regional al tulpinilor noi și mutații a virusului COVID-19 în mun. Chișinău și a riscului major de import se menține, ca măsuri importante de precauție, măsurile obligatorii de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus:

2.1.    purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public, la stațiile de aşteptare, la toate evenimentele publice in spațiile deschise cu aglomerații umane, în cadrul întrunirilor cu caracter unic, adunărilor în masă cu respectarea în aceste cazuri a distanței fizice de minim un metru. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul;

2.2.    dezinfecția și igienizarea mâinilor, cu asigurarea produselor și preparatelor virucide în toate întreprinderile, instituțiile și organizațiile de drept public și privat, inclusiv în centrele comerciale, magazine, instituții HORECA, alte structuri care prestează servicii publice;

2.3.    evitarea evenimentelor cu prezența aglomerațiilor umane, păstrarea distantei de minim 1 m la evenimentele publice organizate.

 1. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 2. Se permite (pentru perioada de vară) comasarea grupelor de copii în interiorul instituţiilor de educaţie timpurie şi a transferului copiilor în altă instituţie de educaţie timpurie din vecinătate, în cazul suspendării activităţii instituţiei de învăţământ.
 3. Se permite frecventarea IET din localitate a copiilor începînd cu vîrsta de 2 ani
 4. Se permite activitatea unităților de alimentație publică în regim de lucru notificat, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 în activitatea unităților de alimentație publică.
 5. Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de comerț, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 și obligativitatea organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de la domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.
 6. Se interzice în continuare activitatea cluburilor de noapte, activitatea discotecilor incluse în Codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale

(discobar, club de noapte, karaoke, etc.).

 1. Se permite activitatea piețelor comerciale în regim de lucru notificat, cu menținerea zilei sanitare (luni) și respectarea Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a infecției Covid-19 în cadrul piețelor comerciale.
 2. Se sistează efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piețele comerciale, cu menținerea portului obligatoriu a măștii de protecție de către angajați și vizitatori.
 3. Se permite activitatea unităților de agrement, recreere în regim de lucru notificat, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea răspândirii infecției COVID-19.
 4. Eliminarea graduală a măsurilor de sănătate publică va depinde de rata de vaccinare (asigurarea vaccinărilor în ritm sporit a populației).
 5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Primăriei orașului Glodeni.

 

 

 

Președintele Comisiei                                                      Stela Onuțu