(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

arhivă

Rezultate pe pagină

Februarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Martie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Decizie 2/9 Cu privire la transmiterea bunurilor Instituţiei Publice Gimnaziul ’’Dimitrie Cant emir” din oraşul Glodeni Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/9 (continuare) Cu privire la transmiterea bunurilor Instituţiei Publice Gimnaziul ’’Dimitrie Cant emir” din oraşul Glodeni Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/10 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017, aprobat prin deciziile Consiliului local nr. 7/2 şi nr. 7/5 din 14 decembrie 2016 şi corelat prin decizia Consiliului local nr.1/1 din 25 ianuarie 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/10 (continuare) Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017, aprobat prin deciziile Consiliului local nr. 7/2 şi nr. 7/5 din 14 decembrie 2016 şi corelat prin decizia Consiliului local nr.1/1 din 25 ianuarie 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/11 Cu privire Ia aprobarea Programului de activitate al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Anexă la decizia 2/11 Cu privire Ia aprobarea Programului de activitate al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Anexă la Decizia 2/11 (continuare) Cu privire Ia aprobarea Programului de activitate al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/2 Cu privire la activitatea primarului şi a primăriei oraşului Glodeni în anul 2016 şi obiectivele pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/3 Cu privire la rezilierea contractului de folosinţă temporară Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/3 (continuare) Cu privire la rezilierea contractului de folosinţă temporară Decizie Primaria 10.03.2017
  Decizie 2/4 Cu privire la modificarea şi completarea anexei deciziei CO Glodeni 5/1 din 20 iunie 2001 “ Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămint de pe lîngă casă”. Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Anexă nr.1 la Decizia nr.2/4 Cu privire la modificarea şi completarea anexei deciziei CO Glodeni 5/1 din 20 iunie 2001 “ Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămint de pe lîngă casă”. Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/5 Cu privire la examinarea notificării Oficiului territorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr,1304/OT-211 din 06.02.2017. Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/6 Cu privire la examinarea notificării Oficiului territorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT-201 din 02.02.2017. Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/7 Cu privire la organizarea lucrărilor de amenajare şi curăţire sanitară a teritoriului oraşului Glodeni şi s.Stîrcea.” Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Decizie 2/8 Cu privire la premiere Decizie Consiliu Local 10.03.2017
  Pagina
   Aprilie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Decizie 3/1 Cu privire la sesizarea nr. 6439 emisă de către Inspectorul de Poliţie Glodeni Secţia Urmărire Penală Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/2 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor individuale de locuit Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/3 Cu privire la prelungirea contractelor de arendă Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/4 Cu privire Ia alocarea mijloacelor adăugă- toare şi rectificarea părţii de cheltuieli a bugetului Primăriei or. Glodeni pe a. 2017. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/4 (continuare) Cu privire Ia alocarea mijloacelor adăugă- toare şi rectificarea părţii de cheltuieli a bugetului Primăriei or. Glodeni pe a. 2017. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/5 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice şi înregistrarea sectoarelor de terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Anexă la Decizia 3/5 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice şi înregistrarea sectoarelor de terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/6 Cu privire la modificarea şi completarea anexei deciziei CO Glodeni 5/1 din 20 iunie 2001 “ Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămint de pe lîngă casă”. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Anexă la decizia 3/6 Cu privire la modificarea şi completarea anexei deciziei CO Glodeni 5/1 din 20 iunie 2001 “ Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămint de pe lîngă casă”. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/7 Cu privire la expunerea la licitaţie sectoarelor de teren proprietate publică Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Anexă la decizia 3/7 Cu privire la expunerea la licitaţie sectoarelor de teren proprietate publică Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/8 Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 4/3 din 20 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică” Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Anexă la decizia 3/8 Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 4/3 din 20 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică” Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizia 3/9 Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenurilor aferente. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizia 3/9 (continuare) Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenurilor aferente. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/10 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Glodeni aprobat prin deciziile Consiliului local nr.7/2 şi nr.7/5 din 14 decembrie 2016 şi corelat prin decizia Consiliului local nr.1/1 din 25 ianuarie 2017 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/10 (coninuare) Cu privire la corelarea bugetului oraşului Glodeni aprobat prin deciziile Consiliului local nr.7/2 şi nr.7/5 din 14 decembrie 2016 şi corelat prin decizia Consiliului local nr.1/1 din 25 ianuarie 2017 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/11 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.7/5 Din 14 decembrie 2016 „ Cu privire la aprobarea Bugetului local Glodemi pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Decizie 3/12 Cu privire la aprobarea Planului instituţional de implementare graduală a normelor sanitare 2017-2024 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
   Pagina
    Mai 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Iunie 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Decizie 4/1 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a creşei sociale pentru copii pînă la vîrsta de 3 ani în IET nr. 5 din or. Glodeni. Decizie Consiliu Local 08.06.2017
     Decizie 4/2 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 08.06.2017
     Decizie 4/2 (continuare) Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 08.06.2017
     Decizie 4/2(continuare) Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 08.06.2017
     Pagina
      Iulie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Decizie nr.5/8 Cu privire la expunerea la licitație sectoarelor de teren proprietate publică Decizie Consiliu Local 10.07.2017
      Anexa nr.1 la Decizia nr.5/8 Cu privire la expunerea la licitație sectoarelor de teren proprietate publică Decizie Consiliu Local 10.07.2017
      Pagina
       August 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Septembrie 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        7/4 din 29.09.2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orășenesc Glodeni 5/1 din 30.09.2016 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        Anexă la decizia nr.7/3 Cu privire la aprobarea și concretizarea suprafețelor terenurilor aferente Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/3 din 29.09.2017 Cu privire la aprobarea și concretizarea suprafețelor terenurilor aferente Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/2 din 29.09.2017 Cu privire la modificarea și completarea anexei deciziei CO Glodeni 5/1 din 2017 Decizie Primaria 29.09.2017
        7/1 din 29.09.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor de sub garaje Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/5 din 29.09.2017 Cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 a Deciziei Consiliului orășenesc nr. 4/3 din 20 iunie 2008 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/6 din 29.09.2017 Cu privire la examinarea notificării Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT-993 din 07.09.2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/7 din 29.09.2017 Cu privire la stabilirea procentului de arendă a terenurilor publice Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/8 din 29.09.2017 Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT-995 din 07.09.2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/9 din 29.09.2017 Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT-991;1304/OT-992;1304/OT-996 din 07.09.2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/10 din 29.09.2017 Cu privire la aprobarea raportului de analiză instituțională Primăria or. Glodeni Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/11 din 29.09.2017 Cu privire la stabilirea îndemnizaților de conducere conducătorilor instituțiilor de învățămînt preșcolar din subordinea Primăriei Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/12 din 29.09.2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul IV al anului 2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/13 din 29.09.2017 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        7/13 (continuare) Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 29.09.2017
        Pagina
         Octombrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Noiembrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Decembrie 2017
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina