(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

arhivă

Rezultate pe pagină

Februarie 2018
Nr. Titlu Tip Emitent Data
2/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/2 Cu privire la vînzarea -cumpărarea terenului aferent construcției Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/3 Cu privirea la modificarea și completarea Anexei nr.2 a Deciziei Consiliului orășenesc nr.4/3 din 20 iune 2008 Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/4 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil în gestiune I.P. „Agenția Servicii Publice” Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/5 Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud din Romania și orașul Glodeni, Decizie Primaria 28.02.2018
2/7 Cu privire la organizarea lucrărilor de amenajare și curățare sanitară a teritoriului orașului Glodeni și s.Stîrcea. Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/9 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2018,aprobat prin deciziile Consiliului local nr.10/2și nr.10/5 din 14 decembrie 2017 Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/8 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul II al anului 2018 Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/10 Cu privire la constituirea Comisiei pe problemele transporturile auto de călătoriși bagaje în orașul Glodeni Decizie Consiliu Local 28.02.2018
2/11 Cu privire la aprobarea Declarației de condamnare a acțiunilor antistatale ale unor autorități publice locale Decizie Consiliu Local 28.02.2018
Pagina
  Martie 2018
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Aprilie 2018
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   3/2 Cu privire la stabilirea datei întemeierii primei așezări pe locul orașului contemporan Glodeni Decizie Consiliu Local 12.04.2018
   Pagina
    Mai 2018
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Iunie 2018
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Decizie 4/2 Cu privire la darea de seamă despre activitatea ÎM „Servicii Comunale Glodeni” în perioada 01 ianuarie 2017 - 01 ianuarie 2018 Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     4/1 Cu privire la activitatea primarului și a primăriei orașului Glodeni în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     4/3 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     4/4 Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de sub construcții Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr. 4/5 Cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 a Deciziei Consiliului orășenesc nr.4/3 din 20.06.2008„Cu privire la aprobarea listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică” Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/6 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice și înregistrarea sectoarelor de terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/7 Cu privire la confirmarea Dispozițiilor primarului or.Glodeni „Cu privire la atribuirea terenurilor pentru construcție” Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/8 Cu privire la schimbarea destinației imobilului Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/9 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor agricole din teritoriul or.Glodeni Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/10 Cu privire la instituirea comisiei consultative pentru domeniul locuințelor Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/11 Cu privire la aprobarea Regulamentului „Cu privire la înregistrarea și evidența vehiculelor cu tracțiune animală” Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/13 Cu privire la darea în arendă a terenurilor din fondul de rezervă Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/14 Cu privire la confirmarea procesului-verbal nr.3 din 03.12.2015 al ședinței comisiei orășenești de distribuire a locuințelor sociale Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizienr.4/15 Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare privind acordarea asistenței medicale și sociale persoanelor aflate în dificultate din or.Glodeni și s.Stîrcea între Fundația de Binefacere „Caritas Moldova” și Consiliul orășenesc Glodeni Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/16 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc și a Primăriei pe trimestrul III al anului 2018 Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/18 Cu privire la stabilirea termenilor achitării în rate a terenului cumpărat prin licitație Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Decizie nr.4/19 Cu privire la corelarea bugetului orașului Glodeni aprobat prin deciziile Consiliului local nr.10/2 și nr.10/5 din 14.12.2017 Decizie Consiliu Local 29.06.2018
     Pagina
      Iulie 2018
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      57 Cu privire la întreținerea sectoarelor adiacente drumurilor din oraș Dispoziție Primaria 02.07.2018
      Pagina
       August 2018
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Septembrie 2018
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        5/1 Cu privire la modificarea bugetului localGlodenni pentru anul 2018 Decizie Primaria 06.09.2018
        5/2 Cu privire la pregătirea orașului către sezonul de toamnă-iarnă 2018-2019. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/3 Cu privire la scutirea de plată a taxelor locale Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/7 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor de sub garaje. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/8 Cu privire la extinderea terenului proprietate publică. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/9 Cu privire la examinarea notificării OT Bălțial Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT-596 din 08.08.2018 Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/10 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Local Pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului de activitate. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/11 Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită etică al angajaților din cadrul Primăriei orașului Glodeni. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/12 Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Glodeni 2018-2020 aprobată prin decizia Consiliului orășenesc Glodeni nr.9/21 din 18.12.2014 Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/13 Cu privire la aprobarea Planului local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor din orașului Glodeni la informațiile de interes public pentru anii 2018-2020 Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/14 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei orașului Glodeni și a Regulamentului Intern al Primăriei Glodeni Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/15 Cu privire la formarea grupului coordonator pentru respectarea egalității de gen. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/16 despre modificarea Deciziei Consiliului orășenesc nr.10/8 din 14 decembrie 2017 „cu privire la eliberarea de plată integral sau parțial a copiilor pentru frecventarea grădinițelor creșe nr.4 și nr.5 în anul 2018”. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/17 Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei de disciplină din cadrul Primăriei orașului Glodeni. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/18 Cu privire la expunerea la licitație a sectoarelor de teren proprietate publică a Consiliului Orășenesc, or. Glodeni. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/4 Cu privire la acceptarea transmiterii în subarendă a terenurilor Decizie Primaria 06.09.2018
        5/5 Cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 cu privire la aprobarea listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        5/6 Cu privire la aprobarea planului geometric și înregistrarea sectorului de teren proprietate publică. Decizie Consiliu Local 06.09.2018
        Pagina
         Octombrie 2018
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Noiembrie 2018
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Decembrie 2018
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina