(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Politici de protecție a mediului

Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE

Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE

07-03-2022, 09:10

Mult stimate Doamne şi Domnişoare, Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE, este un prilej deosebit de a Vă aduce în dar cele mai gingașe și mai frumoase flori de primăvară! Fie ca dorințele să devină realitate, inspirația, bunătatea și răbdarea să nu vă părăsească niciodată, iar dragostea, speranța și respectul să fie valorile care să susțină și să consolideze familiile Dumneavoastră! Cu profund respect, Primarul orașului Glodeni ONUȚU Stela

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă

30-12-2020, 07:09

Stimați glodeneni !   Clipe numărate ne mai despart până la sosirea Anului Nou 2021, pe care de la mic la mare îl aşteptăm cu multă însuflețire, ca pe o magie prevestitoare de bune primeniri şi reuşite,  realizări în toate domeniile vieţii. Cu prilejul luminoaselor Sărbători de Iarnă, din numele Primăriei orașului Glodeni, Vă adresez cele mai calde și sincere felicitări cu urări de sănătate și voie bună! Fie ca magia colindelor și feeria Sfintelor Sărbători să Vă găsească în familie, alături de cei dragi sufletului vostru, iar Noul An 2021 pe care îl întâmpinăm împreună să vă aducă bunăstare în casă, zîmbete voioase și fericire, linişte și pace în suflet, puterea de a vă bucura de fiecare clipă, realizarea celor mai nobile intenții, prosperitate, vise împlinite și armonie deplină! Vă îndemn, să petrecem aceste sărbători de suflet cu pace şi bunăvoință, în sânul familiei, alături de cei dragi, să ne umplem inimile de dragoste şi lumină. Să avem încredere în bunul Dumnezeu și speranța într-un viitor mult mai bun! La Mulți Ani!     Cu profund respect, Peimar al or. Glodeni Stela ONUȚU

La multi ani Glodeni!

La multi ani Glodeni!

20-11-2020, 07:49

Stimați locuitori a orașului Glodeni și s. Stîrcea!!! În fiecare an la data de  21 noiembrie sărbătorim Hramul Orașului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, mari vestitori și simboluri a luptei împotriva răului. Astăzi vom sărbători altfel, deoarece suntem impuși să respectăm măsurile de protecție împotriva infectării cu COVID-19. Am renunțat la tradiționala horă a orașului și la alte activități distractive pentru copii și maturi,  fiindcă  sănătatea noastră și a copiilor noștri este mai presus decît orișice, de aceea îndemnul nostru față de DVS este ca  această zi să o petreceți în sînul  familiei, alături de cei dragi, doar asa ne putem proteja. Din numele Administrației Publice Locale și al meu personal, Vă dorim cele mai calde felicitări,  sănătate, blîndețe, bunătate și tot binele din lume. Sfinții Mihail și Gavriil să Vă aducă dreptate și adevăr, bucurie și fericire, milostivenia Bunului Dumnezeu. Îngerii păzitori să Vă ocrotească familiile, copiii, părinții, să Vă călăuzească fiii și fiicele pe un drum adevărat și norocos. Vă doresc o sărbătoare frumoasă și clipe de neuitat!!!   La multi ani Glodeni! La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Mihail și Gavriil !   Cu mult respect, Primarul or. Glodeni                                            Stela Onuțu      

ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A PRIMĂRIEI ORAȘULUI GLODENI PENTRU ANUL 2019

ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A PRIMĂRIEI ORAȘULUI GLODENI PENTRU ANUL 2019

13-07-2020, 07:27

Stimați locuitori ai orașului Glodeniși Glodeneni de pretutindeni ! Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2019, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului și glodenenii de pretutindeni. INFRASTRUCTURA : Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic : Str. 300 Ani Glodeni – 239 844,10  lei; Str. Ion Soltîs (curtea blocului locativ) – 152 849,35  lei. Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic prin amenajarea acceselorblocurilor locative: Str.V. Zgîrcea, str. Suveranității, str. B.Bodoni – 1 418 130,65 lei. Construcții trotuare: Str. M.Spătaru; str. Varlaam; str.V. Lupu – 142 983,31  lei; Str. Tricolorului – 282 456,38;  Str. M. Eminescu – 284 749,15 lei; Str. 300 Ani Glodeni – 300 007,79  lei. Reparația drumului varianta albă: Str. Plămădeală –24 651,86, str. Basarabeană – 115 807,87 lei; Str. Pavlova, str. 1 Mai, str. Dosoftei – 166 834,01 lei; S. Stîrcea – 268 726,42 lei. Alte lucrări efectuate pe parcursul anului 2019: A fost schimbată poarta la cimitirul vechi (13 270 mii lei ) și gardul (298 374,56 lei); Reparația rețelei electrice în clădirea APL – 116 960,2  lei, Au fost procurate 12 urne și 4 bănci – 8 610  lei; A fost amenajata terenul de joacă amplasat pe str. V. Zgîrcea – 124 101  lei; A fost amenajata terenul de joacă amplasat pe str. C. Stere – 77 148  lei; A fost procurat utilaj pentru tractor – 70 000  lei; Au fost renovate marcajele rutiere în oraș - 120 015,36  lei; Amenajarea pieții agricole  - 44 987,32  lei ​2 ILUMINATUL PUBLIC STRADAL Extinderea iluminatului stradal : Str.Varlaam, str.Tineretului,str. V. Zgîrcea – 235 326,11 lei 3. ASIGURAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE În ceea ce privește instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Glodeni, și în anul 2019 am alocat sume considerabile pentru diverse lucrări de reparații și investiții, asigurănd în așa mod condiții decente și moderne pentru desfășurarea procesului didactic al copiilor. IET nr.4 : Reparația blocului sanitar – 462 137,36  lei; Reparația acoperișului – 25 546,27  lei; Schimbarea ușilor și ferestrelor – 26 142,20  lei; IET nr.5 : Schimbarea ușilor –114 631,33  lei; Reparația blocurilor sanitare – 247 278,97  lei; Reparația rețelei electrice – 72 059,60  lei; Procurare mobilier –(dulap bucătărie, cuier pentru prosoape, mase pentru blocul alimentar etc.) – 101 300  lei.   4.AMENAJARE TERITORIU, PROTECȚIA MEDIULUI În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 au fost emise eliberate: -14 certificate de urbanism;   - 2 autorizații de destinație; - 30 autorizații de construire;                 - 21 Certificate de urbanism Informativ. S-au analizat și soluționat relative reclamațiile și sesizările cetățenilor referitoare la diferite probleme de mediu, efectuându-se acțiuni de inspecție privind eventualii factori ce contribuie la degradarea mediului înconjurator.În perioada iernii s-au organizat, coordonat și implicat activ la acțiunile de deszăpezire pe raza orașului. 5. ASPECTE DE COLABORARE CU ORGANUL DELIBERATIV (CONSILIUL ORĂȘENESC) Pe parcursul perioadei de referință cu majoritate consilierilor locali s-a atestat o conlucrare bună, în unele cazuri au fost divergențe și opinii diferite. O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de acte normative locale adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea materialelor în plenul ședințelor de consiliu local. În anul 2019 au fost convocate10 ședinte ale consiliului orășenesc, dintre care 6 extraordinare. Au fost adoptate un numar de 88 decizii importante pentru locuitorii orașului, inclusiv aprobarea bugetului pentru anul 2020. 6. INTERACȚIUNE PRIMAR - CETĂȚENI, ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIONALE Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrațiilor locale, respectiv investiții de interes local, asistența socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidența populației,  drumuri publice, servicii de utilitate publică, activități de administrație social-comunitară. A fost asigurată mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informații pe site-ul oficial www.primaria_glodeni.md,  anunțuri afișate în zonele centrale și comunicate prin rețele de socializare. O modalitate importantă de comunicare a acțiunilor Primăriei o constitutie și Buletinul informativ al Primăriei. În anul 2019 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 315, dintre care: 169 personal-scriptic, iar dispoziții de bază 146. În registrul de corespondenţă generală s-au înregistrat pentru anul 2019 un numar de 1 295 documente, pondere mare având soluționarea problemelor legate de dezvoltarea infrastructurii, solicitarea diverselor informații. În acest an au fost eliberate un număr total de 4 475 de certificate către cetățeni.    Deasemenea în anul 2019  au fost organizate în luna decembrie consultări (audieri) publice,  unde s-a discutat aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019. Cu privire la colectarea impozitelor: pentru anul 2019 a fost colectată suma de         355 571,52 lei. Dintre care: Pentru terenuri cu destinație agricolă și pentru loturi de pe lîngă casă   - 43 954,50 lei Pentru pășuni -4 802,13 lei Pentru terenuri cu destinație agricolă ale gospodăriilor țărănești-22 983,33lei Pentru impozitul pe bunurile imobiliare ale cetățenilor – 283 831,56 lei 7.DOMENIUL TINERET ȘI SPORT Datorită implicării tinerilor,  au fost posibile mai multe performanțe: Șah- locul I , dame – locul I; tenis de masă-locul I; Volei – locul II.   Au  fost organizate concursuri la biliard , volei feminin, iar la data de 9 mai - CROS de 3000 m, în semn de considerație pentru Eroii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. 8. DOMENIUL SOCIO-CULTURAL, EVENIMENTE LOCALE          În intervalul analizat s-a încercat păstrarea tradițiilor locale cautând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste activități o paletă cât mai largă din rândul cetățenilor, punându-se accent pe tinerii din orasul Glodeni, în special copiii.          În perioada sărbătorilor de iarna s-a pastrat tradiția colindătorilor pentru a recrea de fiecare dată acea atmosferă unică și specifică a Sărbătorii Nașterii Domnului și pentru a crea posibilitatea tinerei generații de a învăța și perpetua tradițiile locale. Un alt eveniment este „Ziua Victoriei” fiind organizată paradă cu depunerea de flori la monument și partea festivă cu participarea institu’iilor de învățămînt din oraș 1 iunie -„Ziua Internațională a Copiilor” , pe final de sarbătoare a fost organizat  Festivalul Culorilor. Deja al  doilea an consecutiv la data de 15 septembrie a fost marcată  „ Ziua drapelului și a stemei or. Glodeni”. Hramul orașului Glodeni , la care venim cu mesaje de felicitare pentru cuplurile care au împlinit  - 50 de ani din Ziua Nunții, precum și  cei care poarta numenele sf. Arhangheli Mihail și Gabriil. O tradiție frumoasă pentru orașul nostru este și inaugurarea Pomului de Crăciun în preajma sărbătorilor de iarnă.   9. ACTIVITĂȚI PROTECȚIE SOCIALĂ, PERSOANE ÎN ETATE ȘI DEFAVORIZATE Cu prilejul sarbatorilor pascale , Administrația Publică Locală a oferit pachete alimentare   persoanelor virstnice, singuratice, familiilor cu multi copii.   Pentru anul 2020, Primăria orașului Glodeni a  preconizat următoarele activităţi, unele din ele fiind deja in proces de executare: Reparația blocului saniotar de la grădinița nr.4 ; Extinderea pavării trotuarelor str. Tricolorului, str. Suveranității, str. Basarabeană, str. M.Eminescu; str. 300 Ani Glodeni. Pavarea parțială a aleelor din Grădina Publică și amenjararea lor; Extinderea iluminatului stradal; Conectarea la iluminat stradal subteran -  Grădina Publică; Asfaltarea blocurilor locative str. Decebal; Plombarea str. M. Eminescu; Achiziționarea terenurilot de joacă; În materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 2019, dar şi unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi vor implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali, care au înţeles că tot ceea ce se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra dezvoltării orașului nostru.

Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc - 10.07.2020

Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc - 10.07.2020

07-07-2020, 06:24

ÎNŞTIINŢARE     Vă informăm, că, în temeiul prevederilor art.16, alin.(2), (3) şi (5), art. 32, alin.(l), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, primarul oraşului a semnat dispoziţia nr. 71 din 01 iulie 2020, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului orăşenesc, pentru data de 10 iulie 2020. Şedinţa va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Glodeni ( etajul I), cu începere de la orele 10:00. A fost propusă următoarea Agendă Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 10/4 din 09 decembrie 2019 Raportor: Stela Onuţu, primar 2.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcţie. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 3. Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni.. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 4.Cu privire la eşalonarea termenului achitării în rate a terenului. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 5.Cu privire la prelungirea contractelor de arendă a terenului proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 6.Cu privire la expunerea la licitaţie a sectorului de teren proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 7.Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectivă a bunului imobil. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 8.Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „ Centrul de Tineret Glodeni” în redacţie nouă. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 9.Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc Glodeni nr. 4/3 din 23 mai 2012 „ Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatului Primăriei oraşului. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 10.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2020     Raportor: Svetlana Subţire, secretarul consiliului     11.Cu privire la activitatea primarului şi a primăriei oraşului Glodeni în anul 2019 şi obiectivele pentru a. 2020 Raportor: Stela Onuţu, primar 12.Cu privire la activitatea ÎM „ Servicii Comunale Glodeni” în anul 2019 şi planificarea activităţii pentru a. 2020 Raportor: Guţol Anatolie, Director ÎM Servicii Comunale 13.Cu privire la pregătirea oraşului către sezonul de toamnă-iarnă 2020-2021 Raportor: Guţol Anatolie, Director ÎM Servicii Comunale Şedinţele Comisiilor consultative de specialitate: ( sala de şedinţe a Consiliului orăşenesc et. III) - Comisia pentru activităţi economico-financiare va avea loc miercuri, 08 iulie 2020, ora 10.00.   Comisia pentru probleme învăţămînt, sănătate publică, cultură, amenajare şi protecţie socială va avea loc joi, 09 iulie 2020, ora 10.00.   Comisia pentru problemele drept şi disciplină va avea loc marţi, 07 iulie 2020, ora 10.00   Cu respect,   Svetlana Subţire   Secretarul Consiliului orăşenesc      

Recomandări cu privire la Paștele Blajinilor:

Recomandări cu privire la Paștele Blajinilor:

04-06-2020, 06:23

În contextul special din acest an, sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost nevoit să amâne evenimentul (care în mod tradițional era desfășurat la o săptămână după Paști) pentru zilele de 6, 7 și 8 iunie, în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt . În aceste zile vor fi oficiate, cu respectarea reglementărilor sanitare actuale, slujbe de pomenire în toate  bisericile  și cimitirele din oraș, iar clopotele bisericilor vor fi trase în memoria celor adormiți. Tradiția se va respecta si anul acesta, însă toate activitățile de omagiere vor fi restrânse. Astfel, pentru a evita orice situații neplăcute și din respectul pentru locuitorii orașului, Administrația Publică Locală  vine cu următoarele recomandări : Accesul pe teritoriul cimiterelor sa fie însoțit de  utilizarea obligatorie a maștii de protecție și a mănușilor; De a evita aglomerările tradiționale din jurul mormintelor (maxim 1-2 persoane la mormânt) și să respecte distanța sanitară de 2m. Se interzice consumul de produse alimentare și a băuturilor alcoolice pe teritoriul cimitirelor.   Cu deosebit respect, ținem să vă mulțumim tuturor pentru atitudinea de care ați dat dovadă până în prezent și vă îndemnăm să facem tot posibilul pentru a petrece acest eveniment în pace și cu multă înțelegere și răbdare

1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR

1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR

01-06-2020, 06:43

Dragi și scumpi copii, 1 IUNIE este sarbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, un prilej de a ne îndrepta gîndurile către toţi copiii, către puritate şi inocenţă. Semnificația deosebită a zilei de 1 iunie, constă și în faptul că ea ne amintește încă o dată nouă, maturilor, de vîrsta de aur a copilăriei, despre adevăratele valori ale vieții.

La Mulți Ani Stimată Doamnă Primar !

La Mulți Ani Stimată Doamnă Primar !

01-06-2020, 06:40

Mult stimată Doamnă Primar Стела Онуту, Întreaga echipă a administrației publice locale, Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine. Vă dorim sănătate, răbdare şi curaj, putere de muncă şi reuşită deplină în toate proiectele pe care le aveţi pentru locuitorii orașului Glodeni. Să aveţi viață îndelungată, plină de realizări și bucurii, clipe cât mai durabile de satisfacție și înălțare sufletească, să aveți parte de momente frumoase trăite în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii.

A fost sistat regimul de carantina pe teritoriul or. Glodeni

11-05-2020, 07:53

Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului Glodeni Hotărârea nr. 11 din 08.05.2020 Planul de acțiuni privind prevenirea agravării situației epidemiologice a infecției COVID-19 și interprinderea măsurilor speciale pe perioada de carantină pe teritoriul orașului Glodeni . In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004, privind regimul stärii de urgentä, de asediu de räzboi, art. 2 din Hotärârea Parlamentului nr. 55/2020, privind declararea stärii de urgentä, punctele 6, 7, 8 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotärârea Guvernului nr.1340/2001, dispozitiei nr. 25 din 05.05.2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situatii Exceptionale a orașului Glodeni HOTĂRĂȘTE: 1. Evacuarea barajelor din beton de la toate posturile de la cäile de acces în orașul Glodeni începînd cu data de 10.05.2020, cu mentinerea efectivului la posturi pînä la data de 11.05.2020. 2. Evaluarea tuturor bunurilor materiale de la toate punctele/ posturile de stopare în orașul Glodeni, începînd cu data de 11.05.2020. 3. Dezinstalarea echipamentului electric de la filtrele de acces. 4. Dezinfectarea corturilor, mijloacelor de transport a bunurilor materiale de la posturi / filtre de stopare. 5. Permiterea accesului tuturor persoanelor pe teritoriul orașului Glodeni stoparea/ eliberarea permiselor, începînd cu data 11.05.2020. 6. Continuarea dezinfectärii teritoriului orașului Glodeni. 7. Prin derogare de la pct. 4 din Dispozitia nr. 15 din 8 aprilie 2020, deplasärile în afara domiciliului a persoanelor în vârstä de peste 63 ani, cu exceptia celor în interes de serviciu, doar în intervalul orar 9 00-18 00, cu respectarea distantei sociale a mijloacelor individuale de protectie; 8. Aflarea/deplasarea persoanelor în grup, nu mai mult de 3 persoane (cu excepția membrilor familiei), cu respectarea distantei sociale a mijloacelor individuale de protectie; 9. Reluarea, începînd cu data de 11.05.2020, cu asigurarea obligatorie a respectärii normelor pentru reducerea räspîndiruii infectiei COVID-19, a activitätilor: 9.1. de comert cu amänuntul a tuturor tipurilor de märfuri/ produse prin unitätile comerciale; 9.2. de comercializare a produselor la pachet si în regim catering prin unitätile de alimentatie publicä prin unitätile ce comercializeazä produse de patiserie, panificatie alte produse alimentare cu vînzare la geam; 9.3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitätile de alimentatie publicä din cadrul unitätilor de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilitätii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unitätii; 9.4. aflarea/deplasarea în autovehicol de orice tip, nu mai mult de 3 persoane, inclusiv conducätorul auto, (cu excepția membrilor familiei) cu respectarea mijloacelor individuale de protectie. 10. Reluarea, cu asigurarea obligatorie, a respectärii normelor pentru reducerea räspîndirii infectiei cu COVID-19, a activitätilor de producere a tuturor tipurilor de märfuri, sub propria räspundere a angajatorilor. 11. Reluarea, începând cu data de 11 mai 2020, a activității piețelor, cu asigurarea obligatorie de către administratori/comercianți/cumpărători a normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19: • respectarea distanței sociale; • respectarea distanței între locurile de comerț de minim 2 (doi) metri; • monitorizarea stării de sănătate a comercianților și a angajaților; • dotarea personalului angajat cu echipamente de protecție; • asigurarea cu dezinfectante la intrare; • prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi. 12. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru SituațiiExcepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.. 13. Reluarea, începînd cu 15.05.2020, prestarea serviciilor de transport public, cu asigurarea obligatorie a urmätoarelor conditii: • întreprinderea mäsurilor de profilaxie a räspîndirii cu COVID -19, în transportul public în orașul Glodeni, mäsuri de protectie a conducätorilor unitätilor de transport public a persoanelor. • dezinfectarea igienizarea permanentä a unitätilor de transport pînä la ieșirea pe linie la statiile terminus; • prelucrarea cu solutie dezinfectantä a barelor de fixare, a mînerelor de la onalului de deservire tehnicä;scaune, curätarea suprafetelor interioare/ exterioare, igienizarea huselor , aerisirea saloanelor. 14. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului orășenesc Glodeni şi este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice din teriroriul orașului Glodeni. Președintele CSE or. Glodeni STELA ONUȚU

27 aprilie, Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

27 aprilie,  Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

17-04-2020, 07:33

Ziua drapelului este un simbol în sine  și o realitate a acestei zile, cînd importanța drapelului de stat a RM ține de prezent.    Respectul față de Drapelul și Stema de Stat este un omagiu adus înaintașilor care au luptat cu credință și sacrificiu pentru libertatea și independența țării.     În pofida tuturor greutăților vieții, onorăm și vom onora permanent drapelul de Stat al Republicii Moldova.    Cu aceast prilej , Vă adresez tuturor sincere şi cordiale felicitări, dorindu-Vă sănătate, bunăstare, putere de muncă și energie creatoare în eforturile comune pentru prosperitatea și progresul Republicii Moldova.      Drapelul de Stat al Republicii Moldova să îl purtăm mereu în suflet şi această Sărbătoare să ne facă pe toţi mai solidari cu valorile noastre comune: interesul național, libertatea, egalitatea, colaborarea reciproc avantajoasă şi pacea, valori indispensabile într-o societate responsabilă. Cu profund respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU

Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă

26-03-2020, 13:15

  Aprobat prin                                                                                                                                                                                  Dispoziția nr. 45 din 25.03.2020 ________________   INSTRUCŢIUNE de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea angajaților  în Starea de Urgență declarată în țară în legătură cu răspîndirea virusului COVID -19 1.Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă în situațiile de urgență În Starea de Urgență, toți angajații întreprinderii se vor conduce strict de cerințele de securitate și sănătate în muncă a instrucțiunii de față, cerințelor și recomandărilor instituțiilor naționale, cerințelor și  rodinelor administrației. La serviciu sunt admise doar persoanele perfect sănătoase, care nu prezintă simtome cum ar fi dureri de cap, nas înfundat, dureri în gît, tuse, respirație îngreunată. Persoanele care prezintă simptomele enumerate mai sus, sunt obligate ca deja de la domiciliu sa solicite ambulanța la 112. În cazul în care Simtomele sus menționate apar pe parcursul programului de muncă, angajatul respectiv, va anunța conducătorul locului de muncă. 2.Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă pînă la începerea lucrului   Pînă la începerea lucrului, angajatul este obligat: Să se asigure că e în capacitate deplină de muncă; Să se asigure că nu prezintă simtomele enumerate la pct.1.2; Să îmbrace echipamentul de protecție (respirator sau mască,  mănuși); Să se prezinte conducătorului locului de muncă și să confirme că este pregătit pentru muncă. 3.Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului Pe parcursul programului de muncă, angajații sunt obligați: Să respecte igiena personală prin spălarea mainilor cu apă și săpun cel puțin 20 secunde: la fiecare ora de muncă; înainte de a lua masa; după fiecare contact cu altă persoană; să poarte masca de protecție; să poarte mănușile de protecție; Personalul antrenat în vînzarea produselor cum ar fi vînzătorii și casierii, pe lîngă igiena personală, își vor dezinfecta mainile cu soluții de dezinfecție și vor efectua dezinfecția mesei de lucru cel puțin la fiecare oră sau cînd vor avea posibilitate. Păstrați distanța de cel puțin 2 metri dintre dvs și colegii de muncă sau dvs și clienți. Evitați atingerea ochilor, nasului sau gurii cu mâinile neigienizate; Raportați superiorului imediat dacă observați colegi cu semne de boală sau ați auzit că au intrat în contact cu o persoană care s-a întors de curînd în țară; Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi sau puneți zona încheieturii mainii (cotul mîinii) la gură; Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități; NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacîmuri; NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus; Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă; Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență și categoric nu mergeți la serviciu; Practicați o igienă personală bună (de exemplu, după efectuarea curățeniei, după manipularea obiectelor murdare și după vizitarea toaletei, nu puneți mîina pe nimic pînă nu vă spălați cu săpun); Folosiți mănuși la efectuarea lucrărilor de curățare și la manipulare a deșeurilor; Abțineți-vă de a atinge părțile corpului expus, cum ar fi fața, parul și brațele cu mănușile; Spălați și dezinfectați complet echipamentul de protecție imediat după utilizare; Dezinfectați în mod regulat, zonele atinse frecvent, cum ar fi mînerele ușilor și blaturile, mesele, folosind  dezinfectanți; Curățați imediat zonele cu deșeuri imprastiate; Dezinfectați cu dezinfectanți în mod regulat zonele atinse frecvent, cum ar fi robinetele de apă, ușa / prosopul / rezervorul, mânerele, scaunele și clapete, chiuvetele, butoanele ușilor, butoanele și întrerupătoarele. 4.Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de îmbolnăvire  În situaţiile de îmbolnăvire sau la apariția simptomelor cum ar fi respirația îngreunată, durerile în gît, temperatura ridicată, tuse, stranut, nas înfundat,  lucrătorul  este obligat: Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă despre starea sa de sănătate starea persoanei la care a observat acest simptome; Să anunțe 112 daca conducătorul locului de muncă nu se află lo locul de muncă; Să se autoizoleze într-un loc cît mai departe de persoane. Se interzice să părăsiți locul de muncă fără să anunțați și fără se cereți permisiunea conducătorului locului de muncă; 5.Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la terminarea lucrului  La terminarea lucrului lucrătorul este obligat: Să aducă în ordine echipamentele de muncă, masa de lucru; Să dezinfecteze echipamentele și masa de lucru; Să aducă la cunoștința conducătorului despre terminarea lucrului; Să efectueze igiena mainilor și a feței cu apă și săpun.   Elaborat: ____________________ / ________________

IMPORTANT ! Spre atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ:

IMPORTANT ! Spre atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ:

11-03-2020, 07:24

 Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățămînt

Atenționare ! CORONAVIRUS

Atenționare ! CORONAVIRUS

10-03-2020, 13:48

Stimați cetățeni! Având în vedere înregistrarea primului caz de coronavirus de tip nou pe teritoriul Moldovei și a mai multor cazuri suspecte, pentru a evita îmbolnăvirea, vă rugăm să luați următoarele măsuri de precauție: Spălați-vă mâinile de multe ori; Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul; Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool; Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave; Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din țările afectate de COVID - 19;

Stimate Doamne ! Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE

Stimate Doamne ! Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE

06-03-2020, 08:38

Stimate Doamne ! Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE, este un prilej deosebit de a Vă aduce în dar cele mai  gingașe și mai frumoase flori de primăvară! Fie ca dorințele  să devină realitate, inspirația, bunătatea și răbdarea să nu vă părăsească niciodată,  iar dragostea, speranța și respectul să fie valorile care să susțină și să consolideze familiile Dumneavoastră!     Cu profund respect, Primarul orașului Glodeni                                                                      ONUȚU Stela

Să purtați mereu primăvara în suflet !

Să purtați mereu primăvara în suflet !

02-03-2020, 13:48

Cu prilejul sosirii primăverii, Primăria or. Glodeni în colaborare cu Consiliul Local al Elevilor au oferit cetățenilor simbolul primăverii ”Marțisor”. Venim cu un mesaj de felicitare către toți locuitorii orașului Glodeni. Fie ca aerul pur de primăvară și razele soarelui nou-născut să vă umple sufletul și inima de fericire, împlinire, dragoste și sănătate. Mărțișorul să vă creeze zilele mai luminoase, pline de entuziasm, frumusețe și emoții putenice.

Pagina