(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

Avertizare meteo!

Avertizare meteo!

09-01-2019, 12:55

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI informează că potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 10-11 ianuarie 2019 se prevăd condiții meteo complicate : vor cădea precipitații puternice sub formă de lapoviță și ninsoare. Temporar va viscoli, se vor forma pe drumuri troiene, pe firele electrice și crengi depuneri de lapoviță și polei. Vântul nord-vestic se va intensnifica pe 11 ianuarie de până la 15-20 m/s.Atenționăm șoferii să circule cu prudență, pentru că pe drumuri se vor forma troiene, pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. În caz de situații de risc locuitorii sunt rugați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112.

Consiliul Orășenesc Glodeni se va întruni în ședință extraordinară !

04-01-2019, 06:45

În atenția locuitorilor orașului Glodeni și satului Stîrcea ! Joi,10 ianuarie 2019, Consiliul Orășenesc Glodeni se va întruni în ședință extraordinară. Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni, et. III, cu începere de la orele 10:00.  

15 mai este sărbătorită "Ziua Internațională a Familiei"

15 mai este sărbătorită

15-05-2018, 09:14

Familia este cea mai mare sursă de fericire, nici o dragoste nu este atât de profundă, nici o bucurie nu este atât de deplină ca aceea care poate exista în sânul familiei.     Cu acest prilej minunat, Primăriei orașului Glodeni, adreseză tuturor familiilor sincere felicitări și urări de bine,sănătate,bunăstare, armonie, pace și liniște sufletească, dragoste și păstrarea înțelepciunii în transmiterea valorilor supreme ale omenirii.

Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei:

08-05-2018, 05:10

Miercuri, 9 mai, Primăria orașului Glodeni, Vă invită sa fiți alături de  veteranii orașului, pentru a celebra Marea Victorie! Evenimentul se va desfășura începând cu orele 8:30, pe pietonalul Primăriei! Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: 8:00-9:00 - pe pietonalul Primăriei va evolua fanfara, totodată vom întîmpina oficialitățile-participante la sărbătoare; 9:00-9:20 –program artistic; 9:30-10:00 - deplasarea la monumentul consacrat eroilor cazuți pentru apararea patriei; 10:00-10:55 - Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în cel de-al II război mondial. Evenimentul se va încheia cu depuneri de flori . Sunt invitați toți doritorii!

Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Bibliotecarului ”– 23 aprilie

 Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Bibliotecarului ”– 23 aprilie

23-04-2018, 12:22

  Stimați  bibliotecari, Cu prilejul  Zilei Bibliotecarului – 23 aprilie ,   Vă dorim calde felicitări şi urări de bine, sănătate pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, bună înţelegere, putere de muncă, realizări şi împliniri vocaţionale. Fie ca Lumina Cărţii pe care o răspândiţi pretutindeni să lumineze şi în anii ce vin sufletele şi cugetele noastre, îndrumându-ne către viitorul cel bun! Cu respect, Primarul Or. Glodeni   Stela Onuțu

Mesaj de felicitare către angajaţii ÎM,,Servicii Comunale” Glodeni

Mesaj de felicitare către angajaţii   ÎM,,Servicii Comunale” Glodeni

22-04-2018, 12:16

Stimaţi angajaţi ai ÎM,,Servicii Comunale Glodeni”     Cu ocazia sărbătorii profesionale,,Ziua Lucrătorului din Gospodăria de Locuinţe şi Deservire Comunală”,florile recunoştinţei sunt astăzi pentru Dumneavoastră, cei care aveţi grijă de confortul nostru necesar traiului de zi cu zi. Purtăm cu toţii responsabilitate de buna amenajare a oraşului Glodeni şi a satului Stîrcea, precum şi de prestarea serviciilor de calitate atît de necesare cetăţenilor. Eforturile depuse de Dumneavoastră fac localitatea noastră să devină mai salubră şi mai frumoasă.   În acest context, Vă exprim tot respectul, fiecărui angajat, pentru dăruirea de sine de care daţi dovadă în activitatea de fiecare zi, pentru responsabilitatea în crearea şi păstrarea unui mediu ambient favorabil populaţiei şi pentru profesionalismul manifestat în prestarea serviciilor locativ-comunale, dorindu-vă sănătate, fericire, realizări remarcabile atît în plan profesional, cît şi personal. Noi forţe şi realizări frumoase întru prosperarea or.Glodeni!   Cu deosebit respect, Primarul or. Glodeni                         Stela Onuțu

Rezultatele investigației apei potabile din or. Glodeni

Rezultatele investigației apei potabile din or. Glodeni

06-04-2018, 07:02

        Stimați cetățeni ai or. Glodeni, în ultimul timp prin localitate circulă zvonuri precum că, calitatea apei din apeductul orășenesc nu ar corespunde normelor sanitare. Pentru a dezminți aceste zvonuri, Î.M. „Servicii Comunale” Glodeni a efectuat analiza calității apei din sistemul de apeduct. Conform rezultatelor Centrului de Sănătate Publică Bălți, apa livrată locuitorilor corespunde tuturor normelor caracteristice apei potabile , ceea ce ne demonstreaza actele expuse. Pentru informații cu privire la acte accesați link-ul: https://www.facebook.com/PrimariaGlodeni/?hc_ref=ARTBIYhHH9k0iVJHUFDnGhRTC5LuW0t5WIovdtAj0fQlApu_CHEBci4-AllFGdlSIMk

Î.M.„Servicii Comunale ” Glodeni cere respectuos locuitorilor blocului locativ C. Stere2/2 achitarea datoriilor conform listei:

27-03-2018, 05:10

Î.M.„Servicii Comunale ” Glodeni cere respectuos locuitorilor blocului locativ C. Stere2/2 achitarea datoriilor conform listei: NR apart   încălzire     Chiria   Apa+Canalizare      Suma    totală 1 Bejenari Ion 3952,28 629,20 227,40   4808,88 2 Cazacu Ion 1064,56 166,83 266,12   1497,51 3 Cretu Liudmila S 1665,43 0,00 0,00   1665,43 4 Scorpan Oleg 0,00 0,00 0,00   0,00 5 Cernea Igori 0,00 0,00 0,00   0,00 6 Tanasii Lilia 9017,87 684,90 502,68   10205,45 7 Purici Olga 0,00 0,00 0,00   0,00 8 Lefter Sergei 0,00 0,00 0,00   0,00 9 Oroşan Natalia 0,00 0,00 0,00   0,00 10 Statnic Corina 0,00 0,00 0,00   0,00 11 Antoniciuc Liudmila 0,00 0,00 0,00   0,00 12 Tariţa Viorica 4534,54 0,4)0 0,00   4534,54 13 Vasilovschi Nadejda 1807,69 0,00 0,00   1807,69 14 Ţurcanu Valentin 0,00 0,00 0,00   0,00 15 Burmariuc Galina 22154,54 0,00 0,00   22154,54 16 Guţu Liuba G 4939,95 554,73 637,08   6131,76 17 Mariniuc Anatolii 0,00 0,00 0,00   0,00 18 Pasat Nadejda 9311,00 152,00 825,84   10288,84 19 Bujor Silvia 8579,49 186,72 233,19   8999,40 20 Subina Mira 0,00 0,00 0,00   0,00 21 Adam Liudmila 0,00 0,00 0,00   0,00 22 Cazacu Abona 1148,28 169,99 293,00   1611,27 23 Crecicovschi Alina 0,00 0,00 0,00   0,00 24 Nemerenco Adrian 0,00 0,00 0,00   0,00 25 Chirtoaca Valentina 3806,74 376,50 104,90   4288,14 26 Zaporojan Diana 3422,14 153,49 233,19   3808,82 27 Bujor Cristina 5483,91 302,02 0,00   5785,93 28 Nemerenco Viorica 3915,29 187,62 0,00   4102,91 29 Bazemba Ina 0,00 0,00 0,00   0,00 30 Coroban Ghenadii 1019,48 149,88 0,00   1169,36                   85823,19 3713,88 3323,40   92860,47

Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Mediator comunitar

Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Mediator comunitar

06-02-2018, 06:42

AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Mediator comunitar I. Mediatorul comunitar are următoarele funcţii de bază: 1) de identificare a beneficiarilor - constatarea numărului romilor vulnerabili din or. Glodeni şi evaluarea necesităţilor acestora; 2) de informare - asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii; 3) de coordonare - examinare a solicitărilor şi coordonare cu administraţia publică locală din or. Glodeni, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc.; 4) de comunicare - asigurare a cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale din or. Glodeni. II. Mediatorul comunitar întocmeşte lunar, de comun cu reprezentanţii din domeniile respective ai autorităţii administraţiei publice locale din or. Glodeni, lista activităţilor prioritare care urmează să le realizeze, ţinînd cont de funcţiile prevăzute în fişa postului în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii publice, educaţiei, încadrarării în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai, altor servicii în caz de necesitate. III. Condiţii de participare la concurs: La funcţia de mediator comunitar pot candida persoanele de etnie romă care cunosc limba de stat/limba rusă ca limbă de comunicare în or. Glodeni, au cel puţin studii medii generale sau speciale, au o experienţă de lucru de cel puţin 1 an în domeniu ca urmare a participării lor în proiecte/iniţiative, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj. IV. Candidaţii prezintă la Comisie dosarul de participare la concurs, care trebuie să conţină: 1) cererea de înscriere la concurs adresată primarului or. Glodeni; 2) CV-ul (în limba de stat/limba rusă ca limbă de comunicare în or. Glodeni); 3) copia actului de identitate; 4) copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă; 5) copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor; 6) copia carnetului de muncă; 7) certificatul medical de sănătate; 8) cazierul judiciar (se prezintă după ce concursantul a fost declarat învingător al concursului); 9) recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome. V. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 20 zile din ziua publicării anunțului pe pagina Web a Primăriei – 26 februarie 2018. Copiile documentelor prezentate vor fi verificate cu documentele originale la interviu. Documentele vor fi depuse în biroul 78, etaj IV al sediului Primăriei oraşului Glodeni . telefon – (249) 2-26-73 adresa poştală – or. Glodeni, str. Suveranității , 4, Primăria Glodeni persoana de contact – Svetlana Subțire, secretarul consiliului orășenesc. BIBLIOGRAFIE: Constituţia Republicii Moldova REGULAMENTUL cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar

La Multi Ani, Glodeni !

La Multi Ani, Glodeni !

28-12-2017, 06:25

Pagina