(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

28 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru

28 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru

02-03-2020, 13:44

Astăzi se împlinesc 28 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Cu acest prilej, a fost organizat un miting solemn consacrat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Ne închinăm în memoria celor căzuţi pe cîmpul de luptă, iar veteranilor conflictului armat pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei R. Moldova le dorim multă sănătate şi numai succese de acum înainte.

Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc pentru data de 28 februarie 2020

21-02-2020, 14:18

Consiliul Orășenesc Glodeni se convoacă , în ședință ordinară, la data de 28 februarie 2020. Ședința va avea loc în Sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni, et. III, cu începere de la ora 10:00. 

Primăria orașului Glodeni, Vă urează sărbători fericite

Primăria orașului  Glodeni, Vă urează sărbători fericite

31-12-2019, 09:16

Stimați locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea! Primăria orașului  Glodeni, Vă urează sărbători fericite alături de cei dragi ! Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să vă fie călăuză în toate, iar noul an să fie încununat cu realizări remarcabile și împliniri frumoase. LA MULȚI ANI !   Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU

Ziua Poliției Naționale

 Ziua Poliției Naționale

18-12-2019, 11:26

Stimați colaboratori ai Poliției Naționale, Primăria or. Glodeni Vă exprimă sincere urări de felicitare cu ocazia zilei dumneavoastră profesionale – Ziua Poliției Naționale. Poliția este un organ important de stat care are în sarcina sa siguranța vieții cetățenilor și asigurarea din acest punct de vedere a mediului necesar pentru dezvoltarea și prosperarea orășelului nostru. În acest context, aducem recunoștință pentru munca și eforturile dumneavoastră în vederea menținerii liniștii cetățenilor și păcii în țară. Astfel, cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, vă dorim tuturor mult curaj, tărie de caracter, putere de muncă, sănătate, bunăstare, împliniri și succese remarcabile atît în plan profesional, cît și personal. Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU  

Consiliul orășenesc se convoacă în ședință ordinară

03-12-2019, 12:16

Consiliul orășenesc  se convoacă în data de 09.12.2019, ora 10:00  în ședință ordinară. Sala de ședințe a Consiliului orășenesc Glodeni, et. III A fost propusă următoarea Agendă ORDINEA DE ZI:   1.Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Glodeni pentru anul 2020 în prima lectură.                                                              Raportor: Semenco Ana, contabil şef 2.Cu privire la aprobarea planului geometric şi înregistrarea sectorului de teren proprietate publică.                                                             Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 3.Cu privire la aprobarea planului geometric şi acceptarea conercializării terenului aferent construcţiei, nr. cadastral 4801114001, amplasat în or. Glodeni, str. M. Eminescu nr. 2/A.                                                            Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 4.Cu privire la eliberarea de plată integrală şi parţială a copiilor pentru frecventarea IET nr.4 şi nr.5 Glodeni în a. 2020.                                                              Raportor: Pavel Serjantu, specialist în problemele tineret şi sport. 5.Cu privire la la aprobarea Bugetului oraşului Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua.                                                            Raportor: Semenco Ana, contabil şef 6.Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni.                                                            Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 7.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcţie.                                                             Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 8.Cu privire la modificarea şi completarea Anexei Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 4/3 din 20 iunie 2008 „ Cu privire la aprobarea listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică”                                                              Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 9.Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor individuale de locuit. 10. Cu privire la instituirea comisiei pentru repartizarea si realizarea lemnelor de foc specii moi si specii tari.                                                              Raportor: Stela Onuţu, primar             Ședințele comisiilor consultative de specialitate: -         Comisia pentru activităţi economico-financiare va avea loc joi, 05 decembrie 2019, ora 14.00. -         Comisia pentru probleme învăţămîntsănătate publică, cultură, amenajare şi protecţie socială va avea loc miercuri, 04 decembrie 2019, ora 15.00. -         Comisia pentru problemele drept şi disciplină va avea loc joi, 05 decembrie 2019, ora 10.00

Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE

Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE

28-11-2019, 06:50

Stimați locuitori!  Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE ! Cu privire la proiectul bugetului Primăriei și impozitele taxelor locale pentru anul 2020. Luni, data de 2 decembrie, ora 15:00, în incinta Primăriei – sala de ședințe et.I Opinia fiecărui cetățean contează !

Hramul orașului Glodeni

Hramul orașului Glodeni

15-11-2019, 13:15

Stimți locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea, oaspeți ai orașului Glodeni, Vă invităm la un concert grandios dedicat Hramului orașului Glodeni, începînd cu ora 18:00. vă așteptăm cu drag să sărbătorim impreună.

Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018

03-07-2019, 10:47

    Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018 Stimați locuitori ai orașului Glodeni !       Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2018, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului.    Activitatea Administrației publice locale a fost îndreptată spre rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă cetățenii or.Glodeni. Diversitatea problemelor este multiplă, dar, au fost luate măsuri pentru identificarea căilor de rezolvare a celor mai importante.   Ca manager al administraţiei publice locale, prin participarea la toate ședințele consiliului orășenesc pe parcursul anului 2018, m-am pronunțat  asupra tuturor problemelor puse în dezbatere. În anul 2018,  Consiliul Local s-a întrunit în 7 şedinţe dintre care : 4 ordinare, 3 extraodinare,   În cadrul acestor ședințe au fost discutate în total 84 de întrebări.   Ședinţe Proiecte propuse 17.01.2018 -extraordinară 19 28.02.2018- ordinară 12 12.04.2018- Extraordinară 4 29.06.2018- ordinară 19 06.09.2018-ordinară 18 22.10.2018- extraordinară 8 10.12.2018- ordinară 4 TOTAL 84         În anul 2018 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 210, dintre care: 116 personal-scriptic, iar dispoziții de bază 94. În registrul de corespondenţă generală s-au înregistrat pentru anul 2018 un număr de 1030 de  documente, dintre care 616 –persoane juridice și 415 - persoane  fizice, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberarea adeverinţelor după registrul agricol, evidenţa muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, producție agricolă şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare a petiţiilor şi răspunsul dat în termenul legal, precum şi expedierea în timp util a corespondenţei, iar în registrul de corespondenţă ieșiri s-au înregistrat pentru anul 2018 un număr de 316 de  documente. Deasemeni, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei, au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile publice și agenții economici din raza or.Glodeni.      În fiecare an numărul de petiţii este în creştere, soluţionarea acestora necesită timp. O parte din cereri sunt soluţionate de către consiliul orăşenesc, ceea ce înseamnă că termenul de 15 sau 30 zile de soluţionare este extins, dar specialiştii expediază răspunsuri intermediare prin care persoana este înştiinţată despre data convocării consiliului.      Deschiderea unui front oficiu  pentru primirea cetățenilor este un mare avantaj și o deschidere către cetățeni, în primul rînd prin accesul acestora către Administrația Publică Locală, sporirea interacțiunii și comunicarii dintre cetățeni și specialiștii Primăriei, pentru o mai bună și ușoară rezolvare a problemelor și necesităților înregistrate. Prin urmare în acest an au fost eliberate un număr total de 4475 de certificate către cetățeni.    Deasemenea în anul 2018  au fost organizate în luna decembrie consultări(audieri) publice. S-au organizat adunări unde s-a discutat aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019.   Activitatile specific registrului agricol si de fond funciar au constat în:         Din nr. total de 219 de cereri parvenite , 190 -au fost cereri de arendă a terenului din fondul de rezervă,  14- procurare teren pentru garaj, 15- alte întrebări  sau greșeli în actele de proprietate. Aceste cereri au fost soluționate în măsură de 70 %, iar restul se află în proces de soluționare.  S-au efectuat defrișări autorizate în scopul ameliorării spațiilor verzi și aprovizionării pensionarilor cu lemn de foc la un preț redus.      Conform organigramei aparatului propriu de specialitate, contabilitatea, asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Glodeni.     O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea bugetului local de venituri si cheltuieli, care au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Local din luna decembrie.     Cu privire la colectarea impozitelor: pentru anul 2018 a fost colectată suma de        385 379 de lei. Dintre care: Pentru terenuri cu destinație agricolă și pentru loturi de pe lîngă casă   - 69 798,00 lei Pentru pășuni -10 178,00 lei Pentru terenuri cu destinație agricolă ale gospodăriilor țărănești-26 319 lei Pentru impozitul pe bunurile imobiliare ale cetățenilor – 279 084,00 lei    Cu privire la  infrastructura orașului: Au fost eliberate 20 autorizații de construcție, autorizații de demolare – 2, autorizații de schimbare a destinației – 1 și 18 certificate de urbanism pentru proiectare. Din fondul rutier au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 1175,8 mii lei, astfel au fost reparate următoarele străzi:  str. Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan cel Mare, str. V. Lupu, str. Varlaam, str. Basarabească, str. M. Spătaru, str. 300 Ani, asfaltarea accesului spre IET Nr.4 și a terenului de parcare la IET nr.4; în variantă albă – str. Sadovean; str.Viilor; str. E. Coca; str. Jucov; Pavarea trotuarelor: str.Ștefan cel Mare (suma- 424 292,11 lei), str. Suveranității (197 948,57 lei), str. Eminescu (238 237,45 lei), str. Tricolorului(200 343,02 lei); A fost pavat teatrul de vară din parc (186 286,65 lei); Procurarea , intalarea și amenajarea terenului de joacă situat pe str. V. Zgîrcea ( 153 000 mii lei); Procurarea și instalarea aparatului fitnes in Grădina Public (47 450 mii lei); Au fost efectuate lucrări de renovare a sistemului de iluminat stradal pe str. C. Stere,str. V. Zgîrcea, str. Gagarin, str. Prieteniei, str.Eugen Coca, str.Titu Maiorescu și s.Stîrcea, parcul central al orașului.(448.0 mii lei); A fost amenajat viceul din parcul central (169 064,18 lei); A fost amenajată - construită o fîntînă la cimitirul nou; Pe parcursul  a. 2018 au fost efectuate reparații capitale în sumă de 608,9 mii lei( reparația birourilor a viceprimarului și secretarului, biroul pentru mediator comunitar, schimbarea vitrajelor la fasada clădirii, schimbarea ușilor în birouri, reparația capital a viceului).      Învăţământul reprezintă o parte important a activităţii publice mai ales cel preșcolar. Un aport direct l-am avut la pregătirea grădinițelor și dotarea acestora pentru buna funcționare. Pentru îmbunătățirea condițiilor de întreținere a copiilor din IET Nr.4 au fost alocate mijloace financiare pentru: reparația capitală a instituției – 322 591   mii lei ; renovarea sistemului electric – 120 000 mii lei; reparația capitală a bucătăriei – 189 000 mii lei; reparația acoperișului – 1359 lei; inventar gospodăresc (a fost procurat mobilier penttru copii, covoare, perdele)  – 369 046 mii lei. Pentru îmbunătățirea condițiilor de întreținere a copiilor din IET Nr.5 au fost alocate mijloace financiare pentru: reparația capitală a instiruției – 256 547 mii lei; reparația salei sportive – 163 503 mii lei; schimbarea rețelelor electrice – 57 000 mii lei; schimbarea ușilor – 36 043,42 mii lei procurarea utilajului  (frigider, aspiratoare în toate grupele, ionică pentru sala muzicală, printer) – 49 120 mii lei; inventar gospodăresc (mobilă pentru copii,inventar pentru sala sportivă) – 211 340 mii lei.  În sfera socială, primăria oraşului Glodeni , anual susţine,  prin  acordarea  de suport financiar şi alocarea de colete,  mai multor categorii de cetăţeni din oraş: Pentru participanții catastrofei de la Cernobîl; Alocarea produselor alimentare pentru persoanele în etate, care stau la evidență; Alocarea produselor alimentare pentru veteranii de război și ajutor material; Cadouri de Anul Nou pentru copiii la IET nr. 4 si nr.5; Alocarea produselor alimentare pentru familii cu mulți copii la sărbătorile pascale.    Conform planului de activitate pe parcursul anului au fost desfăşurate  activităţile cultural sportive cu caracter de masă:     Spartachiada Tineretului 2018 la diferite probe de sport, unde echipele primăriei s-au clasat: Șah- locul I Dame- locul II Tenis de masă- locul III Volei locul I     Au  fost organizate concursuri la biliard , volei feminin, iar la data de 9 mai cros de 3000 m, în semn de considerație pentru Eroii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Pe perioada anului  2018 au fost organizate următoarele evenimente: 9 mai –organizarea paradei cu depunerea de flori la monument plus partea festivă cu participarea IET nr.4 și nr.5 și elevii din Gimnaziul „D.Cantemir”, L.T.„Tolstoi”,  L.T. „V.Coroban” 1 iunie -„Ziua Internațională a Copiilor” , Festivalul Culorilor. Ziua oamenilor în etate- au fost repartizate 30 pachete alimentare. 15 septembrie 2018- a fost sărbătorită pentru prima dată„ Ziua drapelului și a stemei or. Glodeni” Hramul orașului Glodeni Al doilea an consecutiv s-a desfășurat inaugurarea Pomului de Anul Nou. În anul 2019, Primăria  preconizeză următoarele activităţi: Construcția parcărilor str. Tricolorului și str. Alexandru cel Bun; Lucrări de construcție a Stației de epurare; Extinderea amenajării teritoriului –  Grădina Publică; Extinderea pavării trotuarelor; Extinderea iluminatului stradal în curtea blocurilor locative : str.Decebal; str.V.Zgîrcea; str. Alexandru cel Bun;  str. Varlaam și alte străzi după necesitate; Plombarea curților blocurilor locative de  pe str. B.Bodoni și str. V. Zgîrcea; Extinderea sistemului de apeduct  în oraș; Procurarea utilajului tehnic pentru deszăpezirea orașului; Efectuarea lucrărilor necesare pentru lichidarea gunoiștilor stihiinice de pe teritoriul or. Glodeni; De a continua măsurile pentru lichidarea cîinilor vagabonzi; Și alte măsuri necesare pentru localitate.      În materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 2018, dar şi unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi vor implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali, care au înţeles că tot ceea ce se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra dezvoltării orașului nostru.      În final, mulţumesc consilierilor şi personalului primăriei, pentru sprijinul acordat în realizarea tuturor obiectivelor şi vă urez un an bun şi plin de bucurii şi împliniri, alături de cei dragi.    

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Glodeni din 28.06.2019

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Glodeni din 28.06.2019

19-06-2019, 12:33

  În temeiul prevederilor art. 16 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436 din 28 decembrie 2006, Primăria orașului Glodeni Vă comunică faptul că se convoacă ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Glodeni pentru 28 iunie 2019, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni.

Asigurarea accesului la informație

Asigurarea accesului la informație

23-05-2019, 13:04

Pentru a facilita accesul mai multor persoane la informațiile despre activitatea Administrației Publice Locale, primaria or.Glodeni a instalat un panou informativ în regiunea gimnaziului,, Dm.Cantemir”. La intrarea în edificiul primăriei și la instituțiile preșcolare au fost instalate 3 boxe de idei pentru propunerile venite din partea cetățenilor. Ideile și propunerile vor fi colectate o dată la 2 săptămâni de către persoana autorizată din cadrul primăriei și discutate la ședințele operative ale aparatului primarului or.Glodeni. Informația privind activitățile desfășurate va fi plasată în rețelele de socializare și pe pagina web a primăriei. Activitățile au fost posibile datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT.

9 Mai- Ziua Victoriei

9 Mai- Ziua Victoriei

07-05-2019, 05:19

Joi, 9 mai, Primăria orașului Glodeni, Vă invită sa fiți alături de  veteranii orașului, pentru a celebra Marea Victorie!                                    Evenimentul se va desfășura începând cu orele 8:30, pe pietonalul Primăriei !                                                                                                  Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: 8:00-9:00 - pe pietonalul Primăriei va evolua fanfara, totodată vom întîmpina oficialitățile-participante la sărbătoare; 9:00-9:20 –program artistic; 9:30-10:00 - deplasarea la monumentul consacrat eroilor cazuți pentru apararea patriei; 10:00-10:55 - Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în cel de-al II război mondial. Evenimentul se va încheia cu depuneri de flori . Sunt invitați toți doritorii!

Ziua Internațională a Contabilului

Ziua Internațională a Contabilului

04-04-2019, 11:26

Stimați contabili, Cu ocazia Zilei Internaționale a Contabilului, Primăria orașului Glodeni, vă adresează sincere felicitări și urări de bine! Vă dorim multă sănătate, prosperitate, realizarea scopurilor la infinit și succese mari atât în cadrul profesional, cât și în cel personal. Vă mulțumim pentru munca sîrguinciosă pe care o realizați zi de zi  pentru dezvoltarea societății. Cu respect, Primar al orașului Glodeni                                              Stela Onuțu  

28.03.2019 au avut loc audieri publice

28.03.2019 au avut loc audieri publice

28-03-2019, 13:06

      Astăzi, 28.03.2019 în sala de ședințe a Consiliului orășenesc Glodeni  au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare în cadrul şedinţei extraordinare din 29.03.2019. În cadrul consultărilor publice au fost discutate următoarele proiecte de decizii: 1.Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2019, aprobat prin deciziile Consiliului orășenesc Glodeni nr. 7/1 și nr. 7/4 din 10.12.2018.   2. Cu privire la scoaterea din evidența contabilă mijloacelor fixe. 3.  Cu privire la schimbarea destinației imobilului. 4. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcție.

Stoparea livrării apei

15-02-2019, 09:06

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „SERVICII COMUNALE GLODENI”   AVIZ STIMAŢI LOCATARI !    Î.M. „SERVICII COMUNALE GLODENI ” Vă aduce la cunoştinţă, că în legătură cu lucrările de reparaţie a reţelei de apeduct pe teritoriul Fabricii de zahăr , va fi stopată livrărea apei potabile  pe data de  18.02.2019 începînd cu ora 8-00 pînă la   17-00 .                             УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ !  M.П. „SERVICII COMUNALE GLODENI ” доводит до Вашего сведения, что в связи с проведением аварийно- ремонтных работ на территории  Сахарного  завода 18.02.2019  с  8-00 до 17-00 ,  в городские сети водопровода подача воды будет временно приостановлена.       АДМИНИСТРАЦИЯ  M.П. „SERVICII COMUNALE GLODENI ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pagina