(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc - 10.07.2020

Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc - 10.07.2020

07-07-2020, 06:24

ÎNŞTIINŢARE

 
 

Vă informăm, că, în temeiul prevederilor art.16, alin.(2), (3) şi (5), art. 32, alin.(l), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, primarul oraşului a semnat dispoziţia nr. 71 din 01 iulie 2020, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului orăşenesc, pentru data de 10 iulie 2020.

Şedinţa va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Glodeni ( etajul I), cu începere de la orele 10:00.

A fost propusă următoarea Agendă

  1. Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 10/4 din 09 decembrie 2019

Raportor: Stela Onuţu, primar

2.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcţie.

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

3. Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni..

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

4.Cu privire la eşalonarea termenului achitării în rate a terenului.

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

5.Cu privire la prelungirea contractelor de arendă a terenului proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

6.Cu privire la expunerea la licitaţie a sectorului de teren proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

7.Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectivă a bunului imobil.

Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar

8.Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „ Centrul de Tineret Glodeni” în redacţie nouă.

Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice

9.Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc Glodeni nr. 4/3 din 23 mai 2012 „ Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatului Primăriei oraşului.

Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice

10.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2020

 
 

Raportor: Svetlana Subţire, secretarul consiliului

 

 

11.Cu privire la activitatea primarului şi a primăriei oraşului Glodeni în anul 2019 şi obiectivele pentru a. 2020

Raportor: Stela Onuţu, primar

12.Cu privire la activitatea ÎM „ Servicii Comunale Glodeni” în anul 2019 şi planificarea activităţii pentru a. 2020

Raportor: Guţol Anatolie, Director ÎM Servicii Comunale

13.Cu privire la pregătirea oraşului către sezonul de toamnă-iarnă 2020-2021

Raportor: Guţol Anatolie, Director ÎM Servicii Comunale

Şedinţele Comisiilor consultative de specialitate:

( sala de şedinţe a Consiliului orăşenesc et. III)

- Comisia pentru activităţi economico-financiare va avea loc miercuri, 08 iulie 2020, ora 10.00.

 

Comisia pentru probleme învăţămînt, sănătate publică, cultură, amenajare şi protecţie socială va avea loc joi, 09 iulie 2020, ora 10.00.

 

Comisia pentru problemele drept şi disciplină va avea loc marţi, 07 iulie

2020, ora 10.00

 

Cu respect,

 

Svetlana Subţire

 

Secretarul Consiliului orăşenesc