(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A PRIMĂRIEI ORAȘULUI GLODENI PENTRU ANUL 2019

ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A PRIMĂRIEI ORAȘULUI GLODENI PENTRU ANUL 2019

13-07-2020, 07:27

Stimați locuitori ai orașului Glodeniși Glodeneni de pretutindeni !

Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2019, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului și glodenenii de pretutindeni.

 1. INFRASTRUCTURA :

Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic :

 • Str. 300 Ani Glodeni – 239 844,10  lei;
 • Str. Ion Soltîs (curtea blocului locativ) – 152 849,35  lei.

Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic prin amenajarea acceselorblocurilor locative:

 • Str.V. Zgîrcea, str. Suveranității, str. B.Bodoni – 1 418 130,65 lei.

Construcții trotuare:

 • Str. M.Spătaru; str. Varlaam; str.V. Lupu – 142 983,31  lei;
 • Str. Tricolorului – 282 456,38;  Str. M. Eminescu – 284 749,15 lei;
 • Str. 300 Ani Glodeni – 300 007,79  lei.

Reparația drumului varianta albă:

 • Str. Plămădeală –24 651,86, str. Basarabeană – 115 807,87 lei;
 • Str. Pavlova, str. 1 Mai, str. Dosoftei – 166 834,01 lei;
 • S. Stîrcea – 268 726,42 lei.

Alte lucrări efectuate pe parcursul anului 2019:

 • A fost schimbată poarta la cimitirul vechi (13 270 mii lei ) și gardul (298 374,56 lei);
 • Reparația rețelei electrice în clădirea APL – 116 960,2  lei,
 • Au fost procurate 12 urne și 4 bănci – 8 610  lei;
 • A fost amenajata terenul de joacă amplasat pe str. V. Zgîrcea – 124 101  lei;
 • A fost amenajata terenul de joacă amplasat pe str. C. Stere – 77 148  lei;
 • A fost procurat utilaj pentru tractor – 70 000  lei;
 • Au fost renovate marcajele rutiere în oraș - 120 015,36  lei;
 • Amenajarea pieții agricole  - 44 987,32  lei

2 ILUMINATUL PUBLIC STRADAL

 • Extinderea iluminatului stradal : Str.Varlaam, str.Tineretului,str. V. Zgîrcea – 235 326,11 lei

3. ASIGURAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE

În ceea ce privește instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Glodeni, și în anul 2019 am alocat sume considerabile pentru diverse lucrări de reparații și investiții, asigurănd în așa mod condiții decente și moderne pentru desfășurarea procesului didactic al copiilor.

IET nr.4 :

 • Reparația blocului sanitar – 462 137,36  lei;
 • Reparația acoperișului – 25 546,27  lei;
 • Schimbarea ușilor și ferestrelor – 26 142,20  lei;

IET nr.5 :

 • Schimbarea ușilor –114 631,33  lei;
 • Reparația blocurilor sanitare – 247 278,97  lei;
 • Reparația rețelei electrice – 72 059,60  lei;
 • Procurare mobilier –(dulap bucătărie, cuier pentru prosoape, mase pentru blocul alimentar etc.) – 101 300  lei.

 

4.AMENAJARE TERITORIU, PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 au fost emise eliberate:

-14 certificate de urbanism;

  - 2 autorizații de destinație;

- 30 autorizații de construire;               

 - 21 Certificate de urbanism Informativ.

S-au analizat și soluționat relative reclamațiile și sesizările cetățenilor referitoare la diferite probleme de mediu, efectuându-se acțiuni de inspecție privind eventualii factori ce contribuie la degradarea mediului înconjurator.În perioada iernii s-au organizat, coordonat și implicat activ la acțiunile de deszăpezire pe raza orașului.

5. ASPECTE DE COLABORARE CU ORGANUL DELIBERATIV (CONSILIUL ORĂȘENESC)

Pe parcursul perioadei de referință cu majoritate consilierilor locali s-a atestat o conlucrare bună, în unele cazuri au fost divergențe și opinii diferite.

O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de acte normative locale adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea materialelor în plenul ședințelor de consiliu local.

În anul 2019 au fost convocate10 ședinte ale consiliului orășenesc, dintre care 6 extraordinare. Au fost adoptate un numar de 88 decizii importante pentru locuitorii orașului, inclusiv aprobarea bugetului pentru anul 2020.

6. INTERACȚIUNE PRIMAR - CETĂȚENI, ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIONALE

Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrațiilor locale, respectiv investiții de interes local, asistența socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidența populației,  drumuri publice, servicii de utilitate publică, activități de administrație social-comunitară.

A fost asigurată mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informații pe site-ul oficial www.primaria_glodeni.md,  anunțuri afișate în zonele centrale și comunicate prin rețele de socializare. O modalitate importantă de comunicare a acțiunilor Primăriei o constitutie și Buletinul informativ al Primăriei.

În anul 2019 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 315, dintre care: 169 personal-scriptic, iar dispoziții de bază 146.

În registrul de corespondenţă generală s-au înregistrat pentru anul 2019 un numar de 1 295 documente, pondere mare având soluționarea problemelor legate de dezvoltarea infrastructurii, solicitarea diverselor informații. În acest an au fost eliberate un număr total de 4 475 de certificate către cetățeni.

   Deasemenea în anul 2019  au fost organizate în luna decembrie consultări (audieri) publice,  unde s-a discutat aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019.

Cu privire la colectarea impozitelor: pentru anul 2019 a fost colectată suma de         355 571,52 lei. Dintre care:

 • Pentru terenuri cu destinație agricolă și pentru loturi de pe lîngă casă   - 43 954,50 lei
 • Pentru pășuni -4 802,13 lei
 • Pentru terenuri cu destinație agricolă ale gospodăriilor țărănești-22 983,33lei
 • Pentru impozitul pe bunurile imobiliare ale cetățenilor – 283 831,56 lei

7.DOMENIUL TINERET ȘI SPORT

Datorită implicării tinerilor,  au fost posibile mai multe performanțe: Șah- locul I , dame – locul I; tenis de masă-locul I; Volei – locul II.

  Au  fost organizate concursuri la biliard , volei feminin, iar la data de 9 mai - CROS de 3000 m, în semn de considerație pentru Eroii Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

8. DOMENIUL SOCIO-CULTURAL, EVENIMENTE LOCALE

         În intervalul analizat s-a încercat păstrarea tradițiilor locale cautând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste activități o paletă cât mai largă din rândul cetățenilor, punându-se accent pe tinerii din orasul Glodeni, în special copiii.

         În perioada sărbătorilor de iarna s-a pastrat tradiția colindătorilor pentru a recrea de fiecare dată acea atmosferă unică și specifică a Sărbătorii Nașterii Domnului și pentru a crea posibilitatea tinerei generații de a învăța și perpetua tradițiile locale.

Un alt eveniment este „Ziua Victoriei” fiind organizată paradă cu depunerea de flori la monument și partea festivă cu participarea institu’iilor de învățămînt din oraș

1 iunie -„Ziua Internațională a Copiilor” , pe final de sarbătoare a fost organizat  Festivalul Culorilor.

Deja al  doilea an consecutiv la data de 15 septembrie a fost marcată  „ Ziua drapelului și a stemei or. Glodeni”.

Hramul orașului Glodeni , la care venim cu mesaje de felicitare pentru cuplurile care au împlinit  - 50 de ani din Ziua Nunții, precum și  cei care poarta numenele sf. Arhangheli Mihail și Gabriil.

O tradiție frumoasă pentru orașul nostru este și inaugurarea Pomului de Crăciun în preajma sărbătorilor de iarnă.

 

9. ACTIVITĂȚI PROTECȚIE SOCIALĂ, PERSOANE ÎN ETATE ȘI DEFAVORIZATE

Cu prilejul sarbatorilor pascale , Administrația Publică Locală a oferit pachete alimentare   persoanelor virstnice, singuratice, familiilor cu multi copii.

 

Pentru anul 2020, Primăria orașului Glodeni a  preconizat următoarele activităţi, unele din ele fiind deja in proces de executare:

 • Reparația blocului saniotar de la grădinița nr.4 ;
 • Extinderea pavării trotuarelor str. Tricolorului, str. Suveranității, str. Basarabeană, str. M.Eminescu; str. 300 Ani Glodeni.
 • Pavarea parțială a aleelor din Grădina Publică și amenjararea lor;
 • Extinderea iluminatului stradal;
 • Conectarea la iluminat stradal subteran -  Grădina Publică;
 • Asfaltarea blocurilor locative str. Decebal;
 • Plombarea str. M. Eminescu;
 • Achiziționarea terenurilot de joacă;

În materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 2019, dar şi unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi vor implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali, care au înţeles că tot ceea ce se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra dezvoltării orașului nostru.