(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

A fost sistat regimul de carantina pe teritoriul or. Glodeni

11-05-2020, 07:53

Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului Glodeni Hotărârea nr. 11 din 08.05.2020

Planul de acțiuni privind prevenirea agravării situației epidemiologice a infecției COVID-19 și interprinderea măsurilor speciale pe perioada de carantină pe teritoriul orașului Glodeni
.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004, privind regimul stärii de urgentä, de asediu de räzboi, art. 2 din Hotärârea Parlamentului nr. 55/2020, privind declararea stärii de urgentä, punctele 6, 7, 8 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotärârea Guvernului nr.1340/2001, dispozitiei nr. 25 din 05.05.2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situatii Exceptionale a orașului Glodeni
HOTĂRĂȘTE:
1. Evacuarea barajelor din beton de la toate posturile de la cäile de acces în orașul Glodeni începînd cu data de 10.05.2020, cu mentinerea efectivului la posturi pînä la data de 11.05.2020.
2. Evaluarea tuturor bunurilor materiale de la toate punctele/ posturile de stopare în orașul Glodeni, începînd cu data de 11.05.2020.
3. Dezinstalarea echipamentului electric de la filtrele de acces.
4. Dezinfectarea corturilor, mijloacelor de transport a bunurilor materiale de la posturi / filtre de stopare.
5. Permiterea accesului tuturor persoanelor pe teritoriul orașului Glodeni stoparea/ eliberarea permiselor, începînd cu data 11.05.2020.
6. Continuarea dezinfectärii teritoriului orașului Glodeni.
7. Prin derogare de la pct. 4 din Dispozitia nr. 15 din 8 aprilie 2020, deplasärile în afara domiciliului a persoanelor în vârstä de peste 63 ani, cu exceptia celor în interes de serviciu, doar în intervalul orar 9 00-18 00, cu respectarea distantei sociale a mijloacelor individuale de protectie;
8. Aflarea/deplasarea persoanelor în grup, nu mai mult de 3 persoane (cu excepția membrilor familiei), cu respectarea distantei sociale a mijloacelor individuale de protectie;
9. Reluarea, începînd cu data de 11.05.2020, cu asigurarea obligatorie a respectärii normelor pentru reducerea räspîndiruii infectiei COVID-19, a activitätilor:
9.1. de comert cu amänuntul a tuturor tipurilor de märfuri/ produse prin unitätile comerciale;
9.2. de comercializare a produselor la pachet si în regim catering prin unitätile de alimentatie publicä prin unitätile ce comercializeazä produse de patiserie, panificatie alte produse alimentare cu vînzare la geam;
9.3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitätile de alimentatie publicä din cadrul unitätilor de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilitätii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unitätii;
9.4. aflarea/deplasarea în autovehicol de orice tip, nu mai mult de 3 persoane, inclusiv conducätorul auto, (cu excepția membrilor familiei) cu respectarea mijloacelor individuale de protectie.
10. Reluarea, cu asigurarea obligatorie, a respectärii normelor pentru reducerea räspîndirii infectiei cu COVID-19, a activitätilor de producere a tuturor tipurilor de märfuri, sub propria räspundere a angajatorilor.
11. Reluarea, începând cu data de 11 mai 2020, a activității piețelor, cu asigurarea obligatorie de către administratori/comercianți/cumpărători a normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19:
• respectarea distanței sociale;
• respectarea distanței între locurile de comerț de minim 2 (doi) metri;
• monitorizarea stării de sănătate a comercianților și a angajaților;
• dotarea personalului angajat cu echipamente de protecție;
• asigurarea cu dezinfectante la intrare;
• prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi.
12. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru SituațiiExcepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate..

13. Reluarea, începînd cu 15.05.2020, prestarea serviciilor de transport public, cu asigurarea obligatorie a urmätoarelor conditii:
• întreprinderea mäsurilor de profilaxie a räspîndirii cu COVID -19, în transportul public în orașul Glodeni, mäsuri de protectie a conducätorilor unitätilor de transport public a persoanelor.
• dezinfectarea igienizarea permanentä a unitätilor de transport pînä la ieșirea pe linie la statiile terminus;
• prelucrarea cu solutie dezinfectantä a barelor de fixare, a mînerelor de la onalului de deservire tehnicä;scaune, curätarea suprafetelor interioare/ exterioare, igienizarea huselor , aerisirea saloanelor.
14. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului orășenesc Glodeni şi este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice din teriroriul orașului Glodeni.

Președintele CSE or. Glodeni STELA ONUȚU