(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Transparența ședințelor

 1. Ședinţele consiliului local sînt publice.
 2. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.
 3. Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul: 
    a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
    b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei;
    c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;
     d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.