(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2019
Nr. Titlu Tip Emitent Data
1/1 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/1 Anexă nr.1-2 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019 Dispoziție Consiliu Local 10.01.2019
1/1 Anexă nr.3-5 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/2 Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi. Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/3 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul I al anului 2019. Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/4 „Despre stabilirea graficului de concedii ” Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/5 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță a personalului din cadrul Primăriei or. Glodeni și a personalului din subordine. Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/6 Cu privire la înaintarea candidaturilor CECE de nivelul II pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. Decizie Consiliu Local 10.01.2019
1/7 Cu privire la suspendarea din funcție a Primarului or. Glodeni pentru perioada electorală. Decizie Consiliu Local 10.01.2019
Dispoziție Nr.4 Cu privire la constituirea secțiilor de votare și hotarele lor. Dispoziție Primaria 18.01.2019
Dispoziție Nr. 5 Cu privire la prelungirea termenului de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractelor de arendă Dispoziție Primaria 18.01.2019
Pagina
  Februarie 2019
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  2/2 Cu privire la Î.M „Servicii Comunale”Glodeni în anul 2018 și planificarea activității pentru a.2019 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/2 Analiza financiară economică a ÎM „Servii comunale Glodeni ” pe anul 2018 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/3 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului anual și premiului anual din contul veniturilor suplimentare Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/4 Cu privire la premiere Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/5 Cu privire la organizarea lucrărilor de amenajare și curățire sanitară a teritoriului Glodeni și s. Stîrcea Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/6 Cu privire la schimbarea destinației imobilului Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/7 Cu privire la corectare a erorilor în urma înegistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/8 Cu privire la vînzarea - cumpărarea terenurilor de sub construcție Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/9 Cu privire la eșalonarea termenului achitării în rate a terenului Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/10 Cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 a Deciziei consiliului Orășenesc nr 4/3 din 20 iunie 2018 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/11 Cu privire la examinarea notificărilor Of.Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/12 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/5 din 10.01.2019 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/13 cu privire la înaintarea unei propuneri către Consiliul Local Beclean din județul Bistrița-Nasaud Romania Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/14 Cu privire la stabilirea plății de chirie pentru acordarea localului în scopul desfășurării întîlnirilor cu alegătorii Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/15 Cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui bun prin contract de comodat Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/16 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al consiliului orășenesc Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/17 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/17 (continuare) Anexa nr.1 și anexa nr.3 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/19 Cu privire la modificarea anexelor nr.3 și nr. 11 al deciziei nr. 7/4 cu privire la aprobarea bugetului local Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/19 9 continuare) Anexa n.4 și anexa nr.11 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/18 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/20 Cu privire la schimbarea destinației imobilului Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/21 Cu privire la Prescripția privind lichidarea iregularităților de constatare în cadrul inspectării financiare tematice la ÎM „Serciicii Comunale Glodeni„ Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/22 Cu privire la abrogarea deciziei nr.1/7 din 10.01.2019 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 20.02.2019
  2/1 (continuare) Darea de seamă privind executarea bugetului primăriei or. Glodeni pe anul 2018 Decizie Consiliu Local 28.02.2019
  Pagina
   Martie 2019
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   27 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Dispoziție Primaria 25.03.2019
   3/1 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   3/1 Anexă nr.1 și anexă nr.3 la decizia 3/1 Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   3/2 Cu privire la scoaterea din evidență a mijloacelor fixe. Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   3/3 Cu privire la examinarea notificării a OT Bălți al Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   3/4 Cu privire la schimbarea destinației imobilului Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   3/5 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aflat sub construcție Decizie Consiliu Local 29.03.2019
   Pagina
    Mai 2019
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Iunie 2019
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     4/1 Cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2019 Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/2 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/3 Cu privire la aprobarea planului geometric și aprobarea comercializării terenului aferent construcției Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/4 Cu privire la expunerea la licitație a sectoarelor de teren proprietate publică a Consiliului Orășenesc or. Glodeni Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/5 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor de sub construcție Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/6 Cu privire la completarea și modificarea Anexei Deciziei consiliului Orășenesc Glodeni nr.4/3 din 20.06.2008 Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/7 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Orășenesc Glodeni nr. 5/1 din 30.09.2016 Decizie Primaria 28.06.2019
     4/8 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor individuale delocuit Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/10 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Orășenesc Glodeni nr. 4/10 din 29.06.2018 Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/11 Cu privire la trecerea la rebut a unor mijloace fixe Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/12 Cu privire la luarea la evidență a persoanelor care au nevoie de locuințe sociale Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/13 Cu privire la atribuirea locuimnței sociale Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/14 Cu privire la activitatea Primarului și a primăriei or. Glodeni pentru a.2018 Decizie Primaria 28.06.2019
     4/15 Cu privire la aprobarea Programului de activitate aConsiliului Orășenesc și al Primăriei pe trimestrul III 2019 Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     4/16 Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru a.2019 Decizie Consiliu Local 28.06.2019
     Pagina
      Iulie 2019
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       Septembrie 2019
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Octombrie 2019
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Noiembrie 2019
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Decembrie 2019
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          10/1 Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020 în prima lectură Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/2 Cu privire la aprobarea planului geometric și înregistrarea sectorului de teren proprietate publică Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/3 Cu privire la eliberarea de plată integral sau parțial a copiilor pentru frecventarea grădiniței IET or Glodeni nr.4 și nr.5 în anul 2020 Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 Anexă nr.4 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 anexă nr.4.3 (I) Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 Anexă nr.8; nr.9; nr.10 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 anexă 4.3 (II) Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Primaria 09.12.2019
          10/4 Anexă 4.3 (III) Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 Anexă 4.3 (IV) și 4.4 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/5 Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriu or. Glodeni Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/6 Cu privire la vînzarea -cumpărarea terenului de sub construcție Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/7 Cu privire la modificarea și completarea Anexei Deciziei Consiliului Orășenesc nr.4/3 din 20.06.2008 Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/8 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor individuale de locuit Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/9 Cu privire la instruirea comisiei pentru repartizarea și realizarea lemnelor de foc Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/10 Cu privire la abrogarea unor decizii Decizie Consiliu Local 09.12.2019
          10/4 Anexă nr.1; nr. 2; nr.3 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 16.12.2019
          10/4 Anexă nr.5; nr.6; nr.7 Cu privire la aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 16.12.2019
          143 Cu privire la organizarea și desfășurarea „Iarmarocului de Crăciun” în orașul Glodeni Dispoziție Primaria 16.12.2019
          11/1 Cu privire la modificarea anexei deciziei Consiliului orășenesc Glodeni nr.4/10 din 19 iunie 2019 Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/2 Cu privire la Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei orașului Glodeni Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/3 Cu privire la Regulamentul privind solubrizarea, amenajarea teritoriului în aria primăriei orașului Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/4 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Servicii Comunale Glodeni Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/5 Cu privire la reducerea plății pentru arendă Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/6 Cu privire la examinarea actului de revizuire întocmit de către Direcția teritorială Inspectarea Financiară Bălți Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/7 Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/8 despre stabilirea graficului de concedii Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/9 cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/10 Cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/11 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Orășenesc Glodeni pentru trimestrul I al amânului 2020 Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/12 Cu privire la constituirea Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/13 Cu privire la modificarea Deciziei consiliului orășenesc Glodeni nr.10/9 din 09.12.2019 Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/14 Cu privire la asocierea Primăriei Glodeni cu APL-urile din teritoriul „Stâncile Nistrului” Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/15 Cu privire la acceptarea și distribuirea unui lot de bunuri parvenite din ajutor umanitar Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          11/16 Cu privire la transmiterea în administrare Decizie Consiliu Local 30.12.2019
          Pagina