(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul orașelor și satelor

1. Baza impozabilă a obiectului impunerii constituie numărul de unităţi de transport.

2.Proprietarul unităţilor de transport auto va achita cîte 200 lei/lunar pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv șoferul

unitatea de transport cu capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv șoferul - 300 lei/lunar

unitatea de transport cu capacitatea de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv șoferul - 400lei/lunar

unitatea de transport cu capacitatea de la 25 pînă la 35 locuri inclusiv șoferul - 500lei/lunar

unitatea de transport cu capacitatea mai mult de 35 locuri  - 600lei/lunar

 

 

3. Proprietarul unităţilor de transport auto va prezenta darea de seamă la Inspectoratul Fiscal trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.