(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Taxa pentru dispozitivele publicitare

       1. Baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare o constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.

       2. Subiecţi ai impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare sînt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în  calitate de întreprinzător care sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.

       3. Taxa pentru dispozitivele publicitare costituie:

              500 lei anual pentru fiecare metru pătrat (centru) 

      4. Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

       5. Se stabileşte efectuarea inventarierii semestriale a dispozitivelor publicitare, cu numirea persoanei responsabile de executarea inventarierii şi întocmirea unui registru de evidenţă a acestora, cu atribuirea numărului de inventariere fiecărui  dispozitiv publicitar în parte.

       6. Se stabileşte obligatoriu avizul arhitectului orăşenesc la amplasarea dispozitivelor publicitare.