(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)

 1. Baza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) o constituie, cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor:

  • venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare;                                    

2. Subiecţi ai impunerii pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) sînt:

  • persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

3. Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) costituie:

  • 5 la sută din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

 4. Persoanele juridice sau fizice prezintă calculul trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.