(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente:

    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

    c) certificatul de deces (în copie).

În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:

    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

    b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

   Membru de familie este obligat să confirmă gradul de rudenie prin următoarele documente:

a) certificat de naştere (în original şi în copie);

b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).

 Persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

 

c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.